NAŠE INICIJATIVE

Do kada mogu da menjam mesto glasanja?

Ukoliko birač želi da glasa po mestu boravišta u zemlji, a ne po mestu prebivališta, do 30. maja 2020. godine (što je 5 dana pre zaključenja biračkog spiska) može podneti zahtev opštinskoj/gradskoj upravi da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike glasati prema mestu boravišta u zemlji. Ukoliko birač ima boravište u inostranstvu, do 30. maja 2020. godine može neposredno opštinskoj/gradskoj upravi po mestu prebivališta u zemlji ili putem diplomatsko-konzurarnog predstavništva podneti zahtev za upis podatka da će glasati u inostranstvu. Zahtev obavezno sadrži: ime, prezime, ime jednog od roditelja birača, JMBG birača, opštinu/grad i adresu prebivališta u zemlji, podatke o opštini/gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj ćete glasati na predstojećim izborima.