Tim i saradnici

Đorđe Gajić

Asistent

Đorđe je aktivista, student Fakulteta političkih nauka i ponosan roditelj jedne mačke. Izrazito ga interesuju politička teorija, civilno društvo i međunarodni odnosi. Crti se pridružio u nadi da će zajedno menjati Srbiju ka boljem društvu. U slobodno vreme voli da pliva, čuva svoje biljke i ode na po koji protest.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.