Tim i saradnici

Dijana Pećer

Obrađivačica analitičkog sadržaja

Dijana je apsolventikinja na Fakultetu političkih nauka, smer politikologija. Tokom studija bila je mlađa saradnica na predmetu Savremena politička teorija. Crta timu se pridružila u aprilu 2021. godine. Najviše je interesuju izborni sistemi i politička teorija. U slobodno vreme voli da putuje i gleda filmove.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.