Da li posmatrači mogu na neki način da delaju na biračkom mestu?

Posmatrači imaju pravo da prate rad biračkog odbora od primopredaje materijala pre glasanja do okončanja primopredaje izbornog materijaal posle glasanja.

To uključuje i otvaranje glasačke kutije, prebrojavanje glasova, utvrđivanje rezultata glasanja, glasanje van biračkog mesta, kao i eventualno ponovno glasanje na tom biračkom mestu. Posmatrač ni na koji način ne sme da se meša u, ili ometa, rad biračkog odbora.