NAŠE INICIJATIVE

Da li neko može da glasa u moje ime? Šta ako nisam u stanju da dođem do biračkog mesta?

Ne. To je zabranjeno. U slučaju da zbog teške bolesti, starosti ili invaliditeta niste u mogućnosti da glasate na biračkom mestu možete glasati van biračkog mesta. Sve što treba da uradite je da o tome obavestite lokalnu izbornu komisiju, putem kontakt telefona koji će biti objavljen u predizbornom periodu, najranije 72 sata pre dana glasanja a najkasnije do 11.00 sati na sam dan glasanja.

U tom istom period na dan glasanja možete obavestiti i birački odbor. Birački odbor zatim određuje svoja tri člana koji će obići sve birače koji glasaju van biračkog mesta, utvrditi njihov identitet, izvršiti proveru UV lampom i predati im potvrdu o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta, koju birač potom potpisuje.

Poverenici biračkog odbora su u obavezi da napuste prostoriju u kojoj birač glasa. Kada birač koji glasa van biračkog mesta popuni glasački listić, on ga presavija i stavlja u poseban koverat koji poverenici boračkog odbora pred njim pečate i zajedno sa potvrdom o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta stavljaju u službeni koverat.