NAŠE INICIJATIVE

Da li mogu da se obratim članu lokalne izborne komisije ili članu RIK-a da izvrši uvid u izborni materijal da li sam glasala?

Da. Član i zamenik člana lokalne izborne komisije i RIK-a ima pravo da u roku od 48 sati od završetka glasanja izvrši uvid u izborni materijal sa svakog biračkog mesta i da proveri da li je glasao birač koji mu dostavi svoju adresu, JMBG i pismenu saglasnost za tu proveru.