NAŠE INICIJATIVE

Da li mogu da glasam ako sam još uvek u redu za glasanje u trenutku kada bi biračko mesto trebalo da se zatvori?

Da. Birački odbor je u obavezi da svim biračima koji se u trenutku kada se zatvara biračko mesto zateknu u ili ispred biračkog mesta omogući da glasaju.