Da li mogu da glasam ako mi ne stigne poziv za glasanje?

Da. Za glasanje dovoljna je lična karta ili pasoš, odnosno ako ste u procesu promene lične karte potvrda od MUP-a.

U svakom slučaju, prema poziv za glasanje bi trebalo da bude dostavljen svim glasačima najkasnije 28. marta.