Da li imam još neka pravna sredstva na raspolaganju ako ne budem zadovoljan odlukom lokalne izborne komisije?

Protiv rešenja kojim je zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu odbačen ili odbijen podnosilac zahteva može podneti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji u roku od 72 sata od objavljivanja tog rešenja na veb sajtu.