Na ovaj način, sposobnost civilnog društva da komunicira sa građanima i javnim organima vlasti će ojačati, a samim tim i efikasnost i uticaj u pogledu preduzimanja inicijativa kako bi se ostvarile demokratske promene u prioritetnim oblastima.  Organizacije civilnog društva će zajedno sa građanima aktivistima i novinarima moći da kroz brojne komunikacijske veštine i digitalne alate angažuju građane kako bi ostvarili svoje zahteve.

 

Donator: Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

CRTA će zajedno sa partnerima ojačati mrežu lokalnih organizacija civilnog društva, aktivista i novinara koji će se zalagati za primenu efikasnih mera u  borbi  protiv korupcije i kako bi se povećala odgovornost vlade. Kroz javnu kampanju, građanima će biti dostupni brojni offline i onlajn kanali i alati, koje će moći  koristiti za širenje vrednosti aktivizma u cilju uveravanja građana da su promene moguće.

 

Donator: Američka agencija za međunarodni razvoj, USAID/Serbia 

 

Donator: Misija OEBS u Srbiji

 

Projekat je približio civilno društvo lokalnim samoupravama i tako položio temelje za veće učešće javnosti u svim fazama procesa donošenja odluka. Projekat je unapredio sposobnost organizacija civilnog drušva u oblasti budžetskog zastupanja putem „online“ priručnika i pratećeg programa obuka, mentorskih konsultacija, podrške novinarskoj odgovornosti, pokrivajući troškove 10 lokalnih kampanja budžetskog zastupanja.

 

Donator: Civil Rights Defenders

Lokalne OCD i CRTA su kreirale kampanje budžetskog zastupanja na lokalnom i nacionalnom nivou, koristeći relevantne podatke iz budžeta, kao i različite analize i informacije u vezi sa budžetskim procesom. Ove kampanje su doprinele povećanju transparentnosti rada lokalne samouprave, promociji i podsticanju građanskog učešća u kreiranju lokalnih politika.

 

Donator: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Donator: Fondacija za otvoreno društvo

Donator: Međunarodni republikanski institut

Donator: Balkanski fond za demokratiju

Projekat je obezbedio dugoročno ulaganje u izgradnju politčkiog okruženja i parlamentarnu kulturu gde su građani aktivni, a njihovi izabrani predstavnici uistinu odgovorni i angažovano reaguju na njihove interse i potrebe.

Donator: USAID

 

 

Projektom su prikupljeni i integrisani postojeći opštinski budžeti u Srbiji u pilot opštinama. Data centar ih je spojio u „online“ platformu koja lako može da se pretraži za potrebe novinara, zagovarača, istraživača, vladinih zvaničnika i mali deo javnosti koja bi mogla nešto da otkrije i provede određeno vreme na sajtu.

 

Donator: Swedish International Development Cooperation Agency