Građanski medij koji poziva političare i javne funkcionere na odgovornost za javno izgovorenu reč.

Aktivni građani za fer i slobodne izbore u Srbiji.

Šta se događa u Skupštini? Uključite se, jer, o vama se radi.

Imamo pravo na uvid u rad javnih institucija i na nezavisnu instituciju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Da znate ne samo šta se dogodilo,nego i zašto. Da saznate više u manje vremena. Vesti kakve treba da budu.

Da li je lokalni odbornik  promenio „politički dres“ u vašoj ili susednoj opštini? Saznajte ili prijavite.

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, podrazumeva vaše pravo da tražite i dobijete informacije u vezi sa radom organa javne vlasti.

Dostupni, lako pretraživi i uporedivi rezultati predsedničkih i parlamentarnih izbora.

Deo globalne kampanje koja nastoji da inspiriše devojčice da slobodno i bez predrasuda odlučuju o svojoj budućoj profesiji.

Obaveze vlada prema svojim građanima jesu promovisanje transparentnosti, osnaživanje građana, borba protiv korupcije i korišćenje novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja.