Bojana Milošević

Menadžerka grantova i projekata

U okviru CRTA-e, Bojana je angažovana na poslovima razvoja programa i projekata, planiranja, praćenja i kontrole kvaliteta ostvarenih rezultata i ciljeva organizacije, kao i komunikacije sa donatorima i partnerskim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Radila je u više nevladinih organizacija i institucija u Srbiji. Ima bogato iskustvo u oblasti građanskog aktivizma i javnog zastupanja, organizaciji javnih kampanja i promotivnih akcija, građanskoj participaciji i radu sa ugroženim grupama stanovništva. Veliki je filmofil.