Bojana Džulović

Programska asistentkinja

Bojana Džulović se pridružila CRTA timu u aprilu 2013. godine. Godinu dana ranije diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer politikologija. Trenutno pohađa master program Politička analitika i menadžment. Iskustvo stečeno radeći kao asistent na projektima u okviru Centra za demokratiju Fakulteta političkih nauka, zajedno sa entuzijazmom i željom za daljim usavršavanjem učinili su da se odlično uklopi u CRTA tim.