NAŠE INICIJATIVE

Tim i saradnici

Bojana Bulatović

Finansijska koordinatorka

Završila studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Studije roda. Kroz višegodišnju pravnu praksu pretežno se profilisala za bavljenje međunarodnim pravom. Sebe doživljava kao borca za jednakost, ljudska prava i pravdu. Volonterski je uključena u rad Fondacije 1 % kroz koju ispoljava podršku talentovanim mladim ljudima u edukaciji i ostvarenju njihovih ciljeva i želja. Entuzijasta i zaljubljenik u prirodu, putovanja i umetnost.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.