Anja Anđušić

Projektna asistentkinja

Anja je studentkinja novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i aktivistkinja za ljudska prava. Crti se pridružila u decembru 2018. godine sa željom da doprinese u borbi za demokratiju. Voli da ide u pozorište i da putuje.