Angelina Ivanović

Projektna asistentkinja

Angelina je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer politikologija. Stalni deo Crta tima postaje jeseni 2018. godine. Od 2016. godine redovno je učestvovala u izbornim procesima u ulozi posmatrača ispred Crte. Tokom studija bila je angažovana u nekoliko nevladinih organizacija, koje se bile orijentisane ka povezivanju studenata i zajedničkom radu na društveno – političkom polju. Sfere interesovanja su joj politički i izborni sistemi, izgradnja demokratske političke kulture, kao i građanski aktivizam kao jedan od osnovnih stubova demokratski uređenih društava. Pored toga što je aktivista, Angelina je i pijanistkinja. U svoje slobodno vreme voli da bude okružena porodicom i prijateljima.