Tim i saradnici

Ana Slijepčević

Asistentkinja

Ana je studentkinja Fakulteta političkih nauka koju interesuje društveni, pravni i ekonomski aspekt međunarodnih odnosa. Priključila se Crti jer teži za dubljim razumevanjem države kako bi mogla i sama iskusiti i učestvovati u borbi za nešto što se može nazvati demokratskim društvom. Teži da što više spozna život i ljude oko sebe i to putujući, čitajući i pričajući.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.