CRTA dugoročni posmatrači počeli posmatranje izbora

25.03.2016.

Posmatračka misija «Građani na straži», koju sprovodi CRTA, otpočela je posmatranje kvaliteta izbornog procesa na terenu.

Opširnije +

VIDEO: Kako pratimo izborni proces

26.03.2016.

CRTA prati celokupan izborni proces u okviru posmatračke misije „Građani na straži“ : period pre izbornog dana, izborni dan i period posle izbornog dana.

Opširnije +

Kako ćemo pratiti izborni proces

25.03.2016.

Cilj posmatračke misije ’Građani na straži’ u toku izborne kampanje 2016. godine je da efikasno isprati i analizira primenu zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora, informiše građane o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa i dešavanja tokom kampanje, i obezbedi brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije.

Opširnije +

"Real Say on Policy" inicijativa počinje sa realizacijom

19.03.2016.

Koalicija organizacija civilnog društva, gde je CRTA jedan od vodeća tri partnera, u narednih godinu dana će realizovati incijativu “Real Say on Policy” sa ciljem unapređenja komunikacije građana i njihovih izabranih predstavnika.

Opširnije +

Građani na straži

16.03.2016.

Inicijativa organizacije CRTA “Građani na straži” pripada aktivnim građanima, svima onima koji žele da Srbija ima fer i slobodne izbore.

Opširnije +

Da se ne lažemo

11.02.2016.

Odgovor Istinomera povodom serijala dnevnog lista Politika o "finansiranju" dela nevladinog sektora u Srbiji

Opširnije +

ACTION SEE – Mreža za odgovornost, nove tehnologije i otvorenost institucija u Jugoistočnoj Evropi

15.03.2016.

Inicijativa “Mreža za odgovornost, nove tehnologije i otvorenost institucija u Jugoistočnoj Evropi – ACTION SEE” nastala je kao rezultat iskustva partnera u sprovođenju projekata usmerenih na jačanje uloge i napora civilnog društva u unapređenju efikasnosti građanskog učešća u procesima kreiranja javnih politika, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou.

Opširnije +

Za prvih šest meseci rada aktuelnog skupštinskog saziva 4.500 obraćanja poslanika u plenumu

24.01.2016.

Od formiranja Jedanaestog saziva Narodne skupštine 3. juna 2016. godine pa do kraja godine 31. decembra poslanici su proveli u plenumu 50 dana i obratili se, neračunajući govore predsedavajućih, ukupno 4.489 puta. Polovinu ukupnog broja obraćanja čine obraćanja 16 narodnih poslanika, dok se 20 procenata poslanika (ukupno 52) nijednom nisu javili za reč.

Opširnije +