NAŠE INICIJATIVE

Ko i kada objavljuje konačni spisak biračkih mesta?

Republička izborna komisija određuje i oglašava u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj i adresu biračkih mesta

najkasnije 20 dana pre dana određenog za održavanje izbora, odnosno do 31. maja 2020. godine u 24 časa.