Odluku Posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu da odbaci krivičnu prijavu, koju smo povodom nepravilnosti uočenih na dan lokalnih izbora u Lučanima podneli protiv NN izvršioca iz opštinske uprave Šida, vidimo kao još jedan primer nespremnosti institucija da sprovode zakone i kontinuirano štite fer i slobodne izbore.

Među više od 200 automobila registrovanih izvan opštine Lučani, koji su primećeni 16.12.2018. u Lučanima ispred biračkih mesta, bilo je i vozilo koje pripada opštinskoj upravi Šida. Iz konfuznog obrazloženja odluke tužilaštva da nije došlo do zloupotrebe službenog položaja i javnih resursa nazire se zaključak da je u spornom automobilu, zajedno sa službenim vozačem, bio pomoćnik predsednika opštine Šid, koji je baš tog dana (u nedelju) išao u posetu JP „Dragačevo putevi“ iz Guče radi, citiramo, zajedničkog sagledavanja svih pozitivnih aspekata zamene postojeće rasvete sa led rasvetom koju će JP „Dragačevo putevi“ Guča izvršiti na teritoriji opštine Lučani (kraj citata).

Kao dovoljne dokaze tužilaštvo je uvažilo pozivno pismo direktora JP „Dragačevo putevi“, putni nalog i izveštaj pomoćnika predsednika Opštine Šid o službenom putu. Nije se upitalo zbog čega je baš opštinska vlast Šida kompetentna i pozvana da se bavi rasvetom u stotinama kilometara udaljenim Lučanima, zašto baš u datom periodu, zašto toliko hitno da je sastanak morao biti održan na neradni dan itd. Zbog svega toga, odluka tužilaštva ne može da nas ubedi da na delu nismo videli još jedan slučaj zloupotrebe javnih resursa u svrhe političke kampanje, što je jedan od ključnih problema izbornog procesa na koje dosledno upozoravamo.

U svetlu razgovora o izbornim uslovima koji se upravo vode, primer „šidskog vozila i lučanske rasvete“ pokazuje koliko još moramo ozbiljno da radimo na unapređenju izbornih uslova i dubinskim sistemskim promenama.

 

 

 

 

Građani imaju moć je zajednička inicijativa koju, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), sprovode CRTA, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Partneri za demokratske promene Srbija i Nacionalna koalicija za decentralizaciju. Inicijativa Građani imaju moć usmerena je na osnaživanje lokalnih nosilaca promena (organizacija civilnog društva, građana, aktivista, novinara) da zahtevaju odgovornost u radu institucija i donosilaca odluka i aktivno učestvuju i pokreću inicijative usmerene na borbu protiv korupcije i unapređenje odgovornosti u svojim lokalnim zajednicama.

 

O Programu podrške 

Ciljevi Programa

Program podrške organizacijama civilnog društva u okviru inicijative Građani imaju moć pokrenut je sa ciljem unapređenja kapaciteta lokalnih organizacija za uspešno sprovođenje inicijativa usmerenih na:

 

Način i uslovi konkurisanja

Program podrške u okviru inicijative Građani imaju moć podrazumeva dodelu finansijskih sredstava lokalnim organizacijama civilnog društva čije aktivnosti su u skladu sa navedenim ciljevima Programa.

Za podršku u okviru ovog Programa mogu konkurisati lokalne organizacije civilnog društva (udruženja građana) registrovane u Republici Srbiji u skladu sa važećim propisima.

Organizacije mogu da konkurišu za finansijsku podršku u iznosu do 840.000  dinara po projektnom predlogu. Svaka organizacija može da konkuriše jednim projektnim predlogom u okviru ovog Programa.

Predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je ograničeno na najviše 6 (šest) meseci. Sve aktivnosti u sklopu predloženog projekta se moraju završiti najkasnije do 31. marta 2020. godine.

 

Projektna dokumentacija koja se podnosi u okviru ovog Programa mora da sadrži:

  1. Obrazac za narativni predlog projekta;
  2. Obrazac za predlog budžeta projekta;
  3. Upitnik za organizacije;
  4. Radne biografije projektnog tima;
  5. Rešenje o registraciji organizacije;
  6. Statut organizacije.

Projektni predlozi koji ne sadrže sve navedene elemente neće biti razmatrani u procesu selekcije.

Prilikom razmatranja projektnih predloga biće uzeti u obzir kriterijumi koji se odnose na kapacitete organizacije za sprovođenje predloženog projeka, kao i sadržina podnete projektne dokumentacije.

 

Kriterijumi koji se odnose na kapacitete organizacije uključuju:

 

Kriterijumi koji se odnose na sadržinu projektnog predloga obuhvataju:

 

Opravdanost predviđenih troškova u odnosu na aktivnosti će kod svakog projektnog predloga biti cenjena pojedinačno i samostalno.

Sledeći troškovi u okviru ovog Programa nisu dozvoljeni:

 

Izbor projekata i organizacija koje će biti podržane kroz ovaj Program sprovešće Odbor za odlučivanje.

Svaka prijava će najpre proći proveru ispunjenosti osnovnih uslova kako bi se osiguralo da je prijava u skladu sa kriterijumima poziva. Ispunjenost formalnih uslova poziva podrazumeva:

  1.     Da je organizacija civilnog društva registrovana u Srbiji;
  2.     Da su formulari za prijavu u potpunosti ispunjeni i sadrže neophodne priloge;
  3.     Da je prijava dostavljena u predviđenom roku.

Nakon provere ispunjenosti formalnih uslova poziva, samo pozitivno ocenjene prijave biće razmatrane u sledećoj fazi. Organizacije čije prijave nisu ispunile definisane kriterijume u prvoj fazi, Odbor će pisanim putem obavestiti o razlozima zbog kojih prijava nije prošla u narednu fazu procene.

Tokom procene, Odbor može da zatraži dodatne informacije u vezi sa predlogom projekta ili organizacijom ukoliko je potrebno.

Po završetku procesa izbora projekata Odbor će pripremiti izveštaj o sprovedenom postupku procene i pripremiti predlog o dodeli podrške koji će biti upućen predstavniku USAID-a na konačno odlučivanje.

Organizacije koje su konkurisale za podršku će po okončanju procesa selekcije biti obaveštene o ishodu konkursa. Odabrane organizacije će potpisati ugovor koji će definisati prava i obaveze u okviru Programa. Uz ugovor, organizacijama će biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija potrebna za izveštavanje tokom trajanja projekta.

 

Dodatne informacije

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, zainteresovane organizacije mogu da upute sva pitanja u vezi sa Pozivom i postupkom podnošenja predloga projekata elektronskim putem na [email protected] najkasnije do srede, 28. avgusta 2019. godine.

Prijave pristigle kasnijeg datuma smatraće se da nisu ispunile kriterijume ovog Poziva i neće biti uzete u razmatranje.

Prijave na konkurs potrebno je dostaviti na adresu [email protected] najkasnije do petka, 30. avgusta 2019. godine do 23:59 časova. Prijavu nasloviti sa Predlog projekta u sklopu inicijative “Građani imaju moć”.

 

 

 

 

Birači imaju pravo da budu informisani o izbornoj ponudi i ponašanju izbornih aktera, kako bi mogli da donesu odluku kome će dati glas. Neophodno je da se svim izbornim listama i kandidatima garantuje ravnomerna zastupljenost u elektronskim medijima. Ipak, tokom proteklih izbornih procesa u Srbiji pokazalo se da je pravo na informisanost, kao važna komponenta izbornog prava građana, institucionalno nezaštićeno.