Uoči izbornog dana, 2. aprila, CRTA posmatračka misija “Građani na straži” poziva građane da slobodno izraze svoju volju na biralištima, kao i sve aktere u izbornom procesu da poštuju zakon i izborna pravila i da se ponašaju u duhu demokratskih, slobodnih i fer izbora.

Predizborna kampanja bila je kratka, intenzivna, sa neravnopravnom medijskom zastupljenošću, navodima o pritiscima na birače, kao i različitim oblicima zloupotreba javnih resursa i uz veoma ograničenu kontrolu nezavisnih tela.  U takvom ambijentu, samo zakonito postupanje institucija, a pre svega RIK-a i biračkih odbora na dan izbora, može doneti sigurnost građanima da će njihova izborna volja i biračka prava biti zaštićena” izjavio je Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Posmatračka misija “Građani na straži” posebno ističe da je i ovog puta nedostajala proaktivna komunikacija institucija o načinima ostvarivanja prava građana kod upisa i unošenja izmena podataka u biračkom spisku.

U završnici kampanje pri isteku svih rokova, ponovio se problem neuređenosti biračkog spiska što narušava poverenje građana u izborni proces. Više desetina građana nam se javilo sa nizom problema – pozivi za glasanje na ime davno preminulih članova porodice ili za ljude koji nikad nisu živeli na adresama na koje su dostavljeni ovi pozivi, kao i zbog nemogućnosti ostvarivanje prava glasa državljana Srbije koji žive u inostranstvu ali i drugih administrativnih propusta prilikom upisa i izmena podataka u biračkom spisku” izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” će, tokom izbornog dana, imati preko 900 posmatrača na reprezentativnom i slučajnom uzorku od 450 biračkih mesta, kao i 60 mobilnih timova koji će obilaziti biračka mesta u svim okruzima u Srbiji. Posebna pažnja će biti posvećena praćenju poštovanja izbornih pravila i procedura od strane svih aktera u procesu o čemu će javnost tog dana biti obaveštavana na redovnim konferencijama za medije.

Podsećamo da građani, koji su upisani u birački spisak, svoje biračko pravo mogu ostvariti uz važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu koja sadrži lične podatke, kao i sa isteklom ličnom kartom uz potvrdu izdatom od MUP-a da je u toku proces izdavanja nove lične karte. Obaveštenja o glasanju koja su stigla na kućne adrese građana nisu uslov za glasanje i ne moraju se poneti na biračko mesto. Na kom biračkom mestu mogu da ostvare svoje izborno pravo, birači mogu proveriti i na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ili na sajtu Republičke izborne komisije.

Pozivamo građane da i na izborni dan budemo zajedno “na straži”. Nepravilnosti i pitanja u vezi sa izbornim procesom građani mogu postaviti putem e-mail [email protected] ili telefona: 069/232 1901.

CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ prati kvalitet celokupnog izbornog procesa i na izborni dan će imati posmatrače na biračkim mestima. Tokom izbornog dana 900 posmatrača biće raspoređeno na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka na 450 biračkih mesta što će omogućiti izveštavanje  o kvalitetu izbornog procesa na izborni dan. CRTA posmatračka misija “Građani na straži” neće imati raspoređene posmatrače na teritoriji Kosova i Metohije.

Posmatrači će na biračkim mestima posmatrati najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova. Posmatrači će biti na biračkim mestima od početka priprema za otvaranje biračkih mesta, pa sve dok članovi biračkih odbora ne objave rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime će se obezbediti apsolutan uvid u to šta se dešavalo na biračkim mestima tokom izbornog dana.

Tokom izbornog dana, CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ će javnost redovno obaveštavati kako protiče proces glasanja, kakva je izlaznosti, ali i kvalitet procesa i to u više navrata u:  9.30h, 12h, 15h, 18h, 20.15h. Nakon zatvaranja biračkih mesta i prebrojavanja glasova nakon 22h CRTA posmatračka misija «Građani na straži» će saopštiti i projekcije rezultata na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka.

Građani će tokom celog dana moći da prate uživo pristizanje rezultata putem live stream-a na sajtuwww.gradjaninastrazi.rs a konferencije će biti prenošene i uživo na Facebook stranici Građani na straži (https://www.facebook.com/gradjaninastrazi/ ).

U ponedeljak, 3. aprila nakon analize podataka, CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ javnost će upoznati sa preliminarnim rezultatima monitoring izbornog dana.

Dosadašnja izborna kampanja odigrava se u atmosferi neuobičajenoj za redovne izbore, zaključak je CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Rad izborne administracije je u skladu sa postojećim zakonskim okvirima i u određenim segmentima je unapređen, ali su te novine donete u poslednjem trenutku, bez šire javne rasprave. I ova kampanja ima obeležja “funkcionerske”, kao i tokom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, ali posebno zabrinjava neravnopravna medijska zastupljenost predsedničkih kandidata.

Posmatračka misija “Građani na straži” apeluje na: Republičku izbornu komisiju da nastavi sprovođenje izbora u skladu sa zakonskim okvirima; medije da objektivno izveštavaju o toku kampanje kao i da daju prostor svim predsedničkim kandidatima da neometano prenesu svoje poruke do birača; pravosuđe i Ministarstvo unutrašnjih poslova da istraže navode o svim nedozvoljenim izbornim radnjama i obaveste javnost o nalazima, predsedničke kandidate i njihove štabove da vode kampanju u skladu sa zakonom i standardima za fer i demokratske izbore, kao i da konsoliduju svoje poruke u pravcu politika koje interesuju građana i udalje ih od negativne kampanje i govora mržnje; državne organe i funkcionere da je uključivanje u kampanju u interesu jednog od kandidata kažnjivo zakonom i da odmah prekinu sa takvim aktivnostima; građane Srbije da izraze svoju političku volju slobodno imajući u vidu činjenicu da se izbornog dana glasa tajno, tj. da niko ne može znati za koga je ko glasao.

Preuzmite / pogledajte izveštaj (PDF)

Dosadašnja izborna kampanja odigrava se u atmosferi neuobičajenoj za redovne izbore, zaključak je CRTA posmatračke misije “Građani na straži”. Rad izborne administracije je u skladu sa postojećim zakonskim okvirima i u određenim segmentima je unapređen, ali su te novine donete u poslednjem trenutku, bez šire javne rasprave. I ova kampanja ima obeležja “funkcionerske”, kao i tokom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, ali posebno zabrinjava neravnopravna medijska zastupljenost predsedničkih kandidata.

Treba uzeti u obzir da su redovni predsednički izbori raspisani u najkraćem zakonskom roku, čemu je prethodila neizvesnost na kojim će sve nivoima izbori biti raspisani. Time je dodatno stvoren pritisak na sve učesnike izbornog procesa – od izborne administracije, do samih kandidata. Taj pritisak osećaju i građani u različitim oblicima. Negativna kampanja obeležava i ove izbore, jer i vlast i opozicija pokušavaju da od njih naprave referendum o uspešnosti rada premijera Aleksandra Vučića. Iz toga proističe i „pregrejanost“ poruka u ovim izborima, koje u pojedinim momentima prelazi i u govor mržnje. Sama činjenica da je predsednički kandidat Aleksandar Vučić i dalje na poziciji premijera nije kršenje zakonskih okvira ali nije ni u duhu međunarodnih praksi za slobodne i fer izbore jer je u javnosti nemoguće napraviti distancu da li se kandidat u medijima pojavljuje kao premijer ili predsednički kandidat“, izjavio je Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

U posmatranom periodu predizborne kampanje zabeleženi su različiti incidenti, kao što su napadi i privođenja aktivista izbornih štabova različitih predsedničkih kandidata. Rasprostranjenost navoda o pritiscima na birače, iako ne postoje materijalni dokazi, ukazuje na atmosferu koja vlada u kampanji. Pokreću se i socijalni ili humanitarni programi od strane partija na vlasti i koriste se javni resursi, poput prostorija i vozila u svrhu kampanje jednog kandidata.

Opšti je utisak da je ovog puta kampanja mnogo intenzivnija u medijima i po društvenim mrežama, nego na terenu. Nalazi medijskog monitoringa od 15. februara do 22. marta, pokazuju ubedljivu dominaciju predsedničkog kandidata Aleksandra Vučića u svim informativnim sadržajima koji su bili predmet analize. S druge strane, raste broj naslovnih strana na kojima ne dominira nijedan predsednički kandidat, kao i broj onih koje se uopšte ne odnose na izbore.

Prvo što gledalac čuje i vidi u udarnim vestima u najgledanijim TV dnevnicima, u tri četvrtine slučajeva tiče se direktno Aleksandra Vučića ili se odnosi na njega. Važno je pritom naglasiti da veliki broj vesti u izbornom bloku zapravo predstavlja nastupe Aleksandra Vučića kao premijera, što ukazuje na elemente funkcionerske kampanje. Takođe, primetno je da se ne samo prva, već i nekoliko uzastopnih vesti u izbornom bloku opet odnose na istog kandidata”, izjavila je novinarka Tamara Skrozza koja je na čelu tima za medija monitoring.

Aleksandar Vučić nalazi se na 60 odsto naslovnih strana koje se odnose na izbore (97 odsto u pozitivnom ili neutralnom kontekstu). Prvi sledeći na listi najzastupljenijih je Saša Janković s 35 odsto naslovnih strana (48 odsto u pozitivnom i neutralnom kontekstu). Kada je u pitanju negativan kontekst prikaza na naslovnim stranama, Vuk Jeremić prednjači: pojavljuje se na 51 naslovnoj strani, od čega su u negativnom kontekstu u više od 60 odsto slučajeva.

„Republička izborna komisija (RIK) je sprovodila aktivnosti iz delokruga svojih nadležnosti u skladu sa postojećim zakonskim okvirom koji ne obezbeđuje sve uslove za kvalitetno sprovođenje izbornog procesa o čemu je naša posmatračka misija već izveštavala nakon prošlogodišnjih vanrednih parlamentarnih izbora“, izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Ovi izbori odvijaju se uz ograničene kapacitete nezavisnih institucija koje imaju važnu ulogu u kontroli izbornog procesa: Agencije za borbu protiv korupcije i Regulatornog tela za elektronske medije (REM). Presedan čini REM koji je najavio da neće aktivno pratiti rad elektronskih medija tokom kampanje, već će nadzor vršiti isključivo po prijavama građana o uočenim nepravilnostima. Ni za ove izbore nije formiran Nadzorni odbor Skupštine Srbije, dok će ih međunarodna posmatračka misija OEBS/OIDHR pratiti samo na nivou šestočlanog ekspertskog tima za procenu izbornog procesa.

Posmatračka misija „Građani na straži“ apeluje na: Republičku izbornu komisiju da nastavi sprovođenje izbora u skladu sa zakonskim okvirima; medije da objektivno izveštavaju o toku kampanje kao i da daju prostor svim predsedničkim kandidatima da neometano prenesu svoje poruke do birača; pravosuđe i Ministarstvo unutrašnjih poslova da istraže navode o svim nedozvoljenim izbornim radnjama i obaveste javnost o nalazima, predsedničke kandidate i njihove štabove da vode kampanju u skladu sa zakonom i standardima za fer i demokratske izbore, kao i da konsoliduju svoje poruke u pravcu politika koje interesuju građana i udalje ih od negativne kampanje i govora mržnje; državne organe i funkcionere da je uključivanje u kampanju u interesu jednog od kandidata kažnjivo zakonom i da odmah prekinu sa takvim aktivnostima; građane Srbije da izraze svoju političku volju slobodno imajući u vidu činjenicu da se izbornog dana glasa tajno, tj. da niko ne može znati za koga je ko glasao.

Kompletan izveštaj biće dostupan na sajtu www.gradjaninastrazi.rs

Izborna kampanja odigrava se u atmosferi neuobičajenoj za redovne izbore. Rad izborne administracije je u skladu sa postojećim zakonskim okvirima i u određenim segmentima je unapređen, ali su te novine donete u poslednjem trenutku, bez šire javne rasprave. I ova kampanja ima obeležja “funkcionerske”, kao i tokom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, ali posebno zabrinjava neravnopravna medijska zastupljenost predsedničkih kandidata.

Na današnjoj sednici Republička izborna komisija je usvojila odluku o obliku i izgledu glasačkog listića.

Ovih dana stiglo nam je dosta pitanja kako se razlikuje važeći od nevažećeg glasačkog listića. Ovo je detaljno opisano u članu 36. Uputstva o radu biračkih odbora koje je izdala Republička izborna komisija. Evo kratkog pregleda:

Nevažeći listić

Nevažeći glasački listić jeste nepopunjeni glasački listić, kao i glasački listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju je izbornu listu birač glasao kao na primer:

Važeći listić

Važeći glasački listić jeste onaj na kome je zaokružen jedan redni broj ispred naziva kandidata.

Važećim se smatra i glasački listić koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao.

Ako je listić popunjen na način iz koga se može pozdano utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao, on će biti važeći uprkos tome:

Više o svemu ovome u našoj rubrici Q&A o izborima: http://bit.ly/2mwsKCW

Od zvaničnog početka izborne kampanje značajno se smanjio broj naslovnih strana na kojima su predstavljeni glavni akteri izbora, rezultat je medijskog monitoringa CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ za period od 1. do 12. marta. U ovom periodu na ukupno 98 naslovnih strana najzastupljeniji je bio predsednik Vlade Srbije i predsednički kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić sa 16 odsto naslovnica što je skoro upola manje nego u prethodnom posmatranom periodu. Ipak, od ukupnog broja naslovnih strana na kojima se pojavljuju izborni akteri, Aleksandar Vučić je zastupljen na više od trećine naslovnih strana, od čega u negativnom i neutralnom kontekstu po tri puta, a u pozitivnom 27 puta.

Analiza je obuhvatila naslovne strane osam dnevnih novina (Blic, Večernje novosti, Politika, Alo, Danas, Kurir, Informer i Srpski telegraf) i četiri nedeljnika (NIN, Vreme, Nedeljnik i Ekspres).

Kandidat Vuk Jeremić se kao dominantna ličnost pojavljuje na pet naslovnih strana, od čega u negativnom kontekstu na dve, a u sklopu plaćenog reklamnog sadržaja na još dve. Kao manje vidljiva ličnost, pojavljuje sa na 16 naslovnih strana, od čega u četiri u sklopu reklame što ga inače čini prvim kandidatom koji se na naslovnim stranama pojavljuje u tom formatu.

Saša Janković se kao dominantna ličnost pojavljuje na četiri naslovne strane, od čega na tri u negativnom kontekstu. S druge strane, kao sekundarna ili manje upadljiva ličnost, pojavljuje se na čak 23 naslovne strane i to pretežno u negativnom kontekstu na 13 naslovnica.

Od ostalih učesnika na izborima vidljivije je zastupljen samo Vojislav Šešelj kao dominantna ličnost na šest naslovnih strana i to na polovini u negativnom kontekstu. Sekundarno je zastupljen na 14 naslovnih strana – u sedam slučajeva u negativnom kontekstu, dva u pozitivnom i pet u neutalnom.

Saša Radulović se ne pojavljuje kao dominantna ličnost na naslovnim stranama, dok je Boško Obradović bio zastupljen na samo jednoj naslovnici. Kao sekundarna ličnost Radulović je prikazan pet puta i to uglavnom neutralno, a Boško Obradović 11 puta od čega je sedam puta u pozitivnom kontekstu.

Ljubiša Preletačević Beli pojavljuje se kao sekundarno zastupljena ličnost na tri naslovne strane i to uglavnom u neutralnom kontekstu. Ostali učesnici izbora su na naslovnim stranama prisutni gotovo simbolično.

Tomislav Nikolić je praktično nestao iz štampe jer se u posmatranom period pojavio na samo jednoj naslovnoj strani nasuprot prisustvu na 20 odsto naslovnica u prethodno posmatranom periodu.

Medija monitoring je samo jedan od aspekata izbornog procesa koji CRTA posmatračka misija “Građani na straži” prati. Pored medijskog aspekta, dugoročno praćenje kvaliteta izbornog procesa obuhvata i praćenje kampanje na terenu, rad izborne administracije kao i korišćenje javnih sredstava u svrhu kampanje.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” sa 1000 posmatrača počinje danas sistematsko praćenje izbornog procesa: period pre izbornog dana, izborni dan i period posle izbornog dana. Predizbornu kampanju na terenu posmatra 60 dugoročnih posmatrača u svim okruzima u Srbiji dok će na izborni dan više od 940 posmatrača pratiti kvalitet izbornog procesa na biralištima.

Dugoročni posmatrači, obučeni po najvišim međunarodnim standardima, posmatraju i prikupljaju informacije o sprovođenju izborne kampanje, eventualnim nepravilnostima u kampanji, radu izborne administracije i izveštavanju medija o kampanji. Sve do dana izbora dugoročni posmatrači biće raspoređeni u svakom od postojećih okruga, što će omogućiti jednak pristup informacijama o toku i trendovima izbornog procesa za teritoriju cele Srbije.

Tokom izbornog dana više od 940 kratkoročnih posmatrača će pratiti i izveštavati o kvalitetu izbornog procesa sa 450 biračkih mesta. Oni će biti na biračkim mestima od početka priprema za otvaranje biračkih mesta, pa sve dok članovi biračkih odbora ne objave rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime će se obezbediti sveobuhvatan uvid u dešavanja na biračkim mestima tokom izbornog dana.

Podsećamo da misija OEBS/ODHIR neće imati posmatrače na terenu, dok će institucije nadležne za kontrolu određenih aspekata kampanje raditi u ograničenom kapacitetu – REM neće pratiti medije već će reagovati po prijavama građana, a Agencija za borbu protiv korupcije imaće značajno manje posmatrača nego prošle godine.

«Naš cilj je da efikasno ispratimo i analiziramo primenu zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora i da informišemo javnost o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa i dešavanjima tokom kampanje, kao i da obezbedimo brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa ukoliko ih bude bilo» smatra Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije «Građani na straži».

Tokom izbornog dana, kao i po završetku izbornog dana, CRTA posmatračka misija “Građani na straži”i će pratiti rad Republičke izborne komisije do saopštavanja zvaničnih rezultata kao i proces žalbi na rad biračkih odbora i Republičke izborne komisije ukoliko ih bude.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” poziva i sve građane da prate izbornu kampanju i da joj dostavljaju informacije sa terena o incidentima, kupovini glasova, pritiscima na birače, zloupotrebama javnih resursa u kampanji kao i drugim eventualnim nepravilnostima u kampanji.  Ove informacije građani mogu poslati preko društvenih mreža @nastrazi ili www.facebook.com/gradjaninastrazi, putem e-maila [email protected], web sajta http://www.gradjaninastrazi.rs/ i telefona: 069/232 1901.

Nalazi dugoročnog posmatranja CRTA posmatračke misije “Građani na straži” tokom vanrednih parlamentarnih izbora 2016. godine potvrđeni su i u finalnom izveštaju međunarodne posmatračke misije OEBS/ODIHR dok su projekcije i rezultati na izborni dan potvrđeni i rezultatima Republičke izborne komisije.

Metodologija za dugoročno praćenje izbornog procesa koju CRTA primenjuje se bazira na najvišim međunarodnim standardima za posmatranje izbora (Deklaracija o principima za međunarodno posmatranje izbora, Kodeks ponašanja za međunarodne posmatrače izbora, Deklaracija o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija i Kodeks ponašanja za nepartijske posmatrače) što omogućava izveštavanje o kvalitetu samog izbornog procesa.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” je u okviru svog medijskog monitoringa utvrdila da je u periodu od 15. do 28. februara, pre zvaničnog početka predizborne kampanje, predsednik Vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić prikazan kao dominantna ličnost na skoro trećini (32.3 odsto) ukupnog broja naslovnih strana analiziranih štampanih medija. Analiza je obuhvatila naslovne strane osam dnevnih novina (Blic, Večernje novosti, Politika, Alo, Danas, Kurir, Informer i Srpski telegraf) i četiri nedeljnika (NIN, Vreme, Nedeljnik i Ekspres).

Od ukupno 102 analizirane naslovne strane, Aleksandar Vučić je u pozitivnom ili neutralnom kontekstu prikazan na njih 30, dok je na samo tri naslovne strane prikazan u negativnom kontekstu.

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić je u istom periodu bio dominantna ličnost na ukupno 20 naslovnih strana, od čega je na polovini predstavljen u negativnom kontekstu. Na šest je prikazan u neutralnom, a na četiri u pozitivnom kontekstu. U odnosu na ukupni broj posmatranih naslovnih strana, on je bio dominantna ličnost na približno 20 odsto naslovnica.

Saša Janković je u pozitivnom i neutralnom kontekstu prikazan na po dve, dok je na tri puta više naslovnih strana prikazan u negativnom kontekstu, što znači da je kao dominantna ličnost predstavljen na ukupno deset naslovnih strana (10 odsto naslovnica).

Ostali političari bili su znatno manje zastupljeni na naslovnim stranama: Vuk Jeremić na četiri naslovne strane (tri negativne i jedna pozitivna), Vojislav Šešelj na tri (dve neutralne i jedna pozitivna), a na po jednoj Boško Obradović (jedna neutralna), Ivica Dačić (jedna pozitivna) i Sulejman Ugljanin (jedna negativna).

Na 27 naslovnih strana domaći političari nisu se pojavili u dominantnoj ulozi.

Slična je situacija i kada se analiziraju ličnosti koje su na naslovnim stranama predstavljane u drugom planu – odnosno one koje zauzimaju manje mesta od dominantne ličnosti: Aleksandar Vučić pojavljuje se na 20 naslovnih strana (od čega u negativnom kontekstu tri puta), Tomislav Nikollić 17 puta (11 puta u negativnom kontekstu), Saša Janković i Vuk Jeremić po osam puta, Ivica Dačić četiri puta, Nikola Selaković i Vojislav Šešelj po tri puta, a niz drugih političara po jednom.

Nalaze medijskog monitoring naslovnih strana štampanih medija CRTA posmatračka misija “Građani na straži” objavljivaće jednom nedeljno do završetka izborne kampanje, imajući u vidu da mediji imaju značajnu ulogu u predizbornoj kampanji i da je veoma važno da svi kandidati imaju jednak pristup medijima kako bi građani bili informisani o različitim političkim opcijama.

Medija monitoring je samo jedan od aspekata izbornog procesa koji CRTA posmatračka misija “Građani na straži” prati. Pored medijskog aspekta, dugoročno praćenja kvaliteta izbornog procesa obuhvata i  praćanje kampanje na terenu, rad izborne administracije kao i korišćenje javnih sredstava u svrhu kampanje.

Preuzmite infografik

Republička izborna komisija (RIK) izdala je sinoć na 10. sednici ovlašćenje našoj  CRTA posmatračkoj misiji «Građani na straži» da kao posmatrači pratimo rad organa za sprovođenje izbora raspisanih za 2. april 2017.godine.

Naši predstavnici pratiće rad RIK-a i tome ćemo redovno obaveštavati javnost i putem društvenih mreža  @nastrazi i www.facebook.com/gradjaninastrazi.