#HackingPolitics hakaton u okviru Nedelje parlamentarizma –  Tehnologija u službi građana  — 11. / 12. / 13. novembar – Prijavite se!

CRTA u saradnji sa kolegama iz Grupe za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) i ICT Hub-a organizuje #HackingPolitics hakatonu okviru Nedelje parlamentarizma od 11. do 13. novembra u ICT Hub-u.

#HackingPolitics hakaton je zamišljen kao susret aktivista, nevladinog sektora, novinara i IT zajednice,  s ciljem da iznedri održiva digitalna rešenja koja će politiku u Srbiji učiniti transparentnijom, političke procese otvorenijim i povećati nivo učešća građana u procesu donošenja odluka i kreiranju javnih politika, oslanjajući se na potencijal informacionih tehnologija. 

Fokus hakatona su otvoreni podaci, digitalno političko učešče i komunikacija između građana sa njihovim politički izabranim predstavnicima i političkim institucijama. Tokom 48 sati učesnici će kreirati svoja digitalna rešenja uz podršku mentora. Žiri će na kraju događaja odlučivati o pobedniku. Hakaton je takmičarskog karaktera. Pobednički tim očekuje nagrada. Događaj počinje u petak, 11. novembra, u 19h, i traje 48 sati.

Ideja za hakaton nastala je na prvom Techfugees hakatonu u Beogradu koji je za cilj imao uključivanje IT i startap zajednice u kreiranje tech rešenja koja treba da pomognu izbeglicama i onima koji im pomažu – techfugeesbelgrade.com

ŠTA PRAVIMO?

Fokus hakatona su otvoreni podaci, digitalno političko učešče u procesima kreiranja javnih politika, i komunikacija između građana sa njihovim politički izabranim predstavnicima i političkim institucijama.

Korstićemo podatke kojima imamo pristup i praviti rešenja koja omogućuju građanima da se uključe u političke procese.

PRIJAVLJIVANJE

Na hakatonu možete da se učestujete bilo pojedinačno, bilo kao tim.

Hakaton je namenjen prvenstveno programerima i dizajnerima, novinarima i aktivistima, ali i svima koje ova tema interesuje.

Prijave su otvorene do 9. novembra u ponoć putem sledećeg linka: http://bit.ly/2dHJwfu

POTREBNA VAM JE INSPIRACIJA?

Evo zanimljivih linkova koji mogu da budu inspirativni:

vTaiwan (Taivan) – civichall.org/civicist/vtaiwan-democracy-frontier/
Sunlight Fondation (US) – http://sunlightfoundation.com/
mySociety (UK) – https://www.mysociety.org/
OpenGov Fondation (US) – http://opengovfoundation.org/
CivicHall (US) – civichall.org 

NAPOMENE ZA UČESNIKE

Kompjuteri nisu obezbeđeni. Obavezno je poneti sopstveni kompjuter.
Hrana i piće su obezbeđeni za sve učesnike.

DODATNE INFORMACIJE:

https://www.facebook.com/events/1572757892750506/


NEDELJA PARLAMENTARIZMA

Nedelja Parlamentarizma predstavlja seriju događaja koji za cilj imaju bolje povezivanje i upoznavanje građana i građanki Srbije sa radom Narodne skupštine. Cilj je da se serijom razlicitih događaja otvori prostor za debate o učešću građana u demokratskim procesima, značaju otvorenosti parlamenta kao institucije, kao i različitim načinima komunikacije između građana i njihovih direktno izabranih predstavnika.

O ORGANIZATORIMA

GAJP – GAJP je organizacija koja se bavi analizom, formulacijom, zagovaranjem i obrazovanjem za javne praktične politike — gajp.org

CRTA – CRTA je organizacija civilnog društva koja zajedno sa građanima utiče na povećanje odgovornosti institucija i javnih funkcionera kroz praćenje i kontrolu njihovog rada — crta.rs

ICT Hub – ICT Hub je centar za razvoj tehnološkog preduzeništva — www.icthub.rs

Tokom izbornog procesa zabeležene su nepravilnosti u radu izborne administracije, negativna kampanja, tendencioznost, odnosno neravnopravan pristup medijima, učestali navodi o potkupu i pritiscima na birače, te vidljiva zloupotreba javnih resursa u kampanji, što govori o čitavom nizu problema koje je potrebno sistematski rešavati.

Tokom održavanja vanrednih parlamentarnih izbora u proleće 2016. godine uočeni su ozbiljni nedostaci i nedorečenosti izbornog zakonodavstva koje mogu dovesti do daljeg smanjenja poverenja građana u kvalitet izbornog procesa.  Kako bi se unapredio kvalitet izbornog procesa, CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ predlaže niz preporuka od kojih se pojedine mogu sprovesti u kratkom roku, do predstojećih predsedničkih izbora i dugoročne koje zahtevaju promene većeg obima.

Uz koordinisan i organizovan rad nadležnih institucija, do predsedničkih izbora na proleće 2017. godine trebalo bi unaprediti sistem nadzora nad biračkim spiskom što podrazumeva pitanje ažuriranja i održavanja baze podataka biračkog spiska. Takođe, izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku trebalo bi omogućiti uvid u izvod iz biračkog spiska čime bi se građanima omogućilo da neposredno pre izbornog dana, u kratkom roku, provere na kom biračkom mestu treba da glasaju budući da se dosadašnja praksa uvida u elektronsku bazu biračkog spiska pokazala nepouzdanom.

RIK bi trebalo pravovremeno i redovno da objavljuje sve relevantne izborne podatke (materijale, statistike, podatke o listama itd.)  pravovremeno u „otvorenom“, mašinski čitljivom formatu, u skladu sa međunarodnim izbornim „open data“  standardima.

CRTA posmatračka misija „Građani na straži“, u okviru preporuka koje zahtevaju  duži vremenski period za sprovođenje, predlaže i uspostavljanje Republičke izborne komisije kao stalnog i nezavisnog tela koje bi se bavilo sprovođenjem izbora, edukacijom izborne adminstracije i unapređenjem izbornih procedura, što bi u značajnoj meri uticalo na unapređenje kvaliteta izbornog procesa. Dopunom Zakona o izboru narodnih poslanika potrebno je omogućiti RIK-u da, u postupku utvrđivanja rezultata glasanja, postupa po službenoj dužnosti (ex-officio), odnosno da ima pravo da preinači, menja i poništava odluke biračkih odbora.

Kompletan izveštaj CRTA posmatračke misije “Građani na straži” koji se odnosi na prevremene parlamentarne izbore 2016. godine sa svim preporukama dostupan je na sajtu Gradjaninastrazi.rs.


CRTA je organizacija civilnog društva koja zajedno sa građanima utiče na povećanje otvorenosti i odgovornosti institucija i javnih funkcionera kroz praćenje njihovog rada. Cilj posmatračke misije ’Građani na straži’ u toku izborne kampanje 2016. godine bio je da efikasno isprati i analizira primenu zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora, informiše građane o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa i dešavanja tokom kampanje, i obezbedi brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije.

Istinomer je i tokom ove predizborne kampanje pratio aktivnosti političkih stranaka, beležio i ocenjivao izjave političara, analizirao neke od važnih tema koje su pokrenute u kampanji. Posvećena je pažnja i proceduralnim pitanjima u vezi sa izborima, predizbornim neregularnostima koje su se događale, kao i važnim temama poput „funkcionerske kampanje“, kao i pitanju sada već uobičajene prakse „preletanja“ iz jedne u drugu političku stranku. Na sam dan izbora Istinomer je pokušao da odgovara na nedoumice koje su građani imali u vezi sa samim procesom glasanja.

Kao i u predizbornim kampanjama 2012. i 2014. godine, Istinomer je i pred ove izbore objavio Glasomer, onlajn mehanizam koji je omogućio građanima da uporede svoje stavove sa stranačkim. Iako su pitanja na aktuelne teme iz ekonomije, politike, društva, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, bila poslata na adrese svih stranaka koje su se kandidovale na vanrednim parlamentarnim izborima, odgovori su stigli od svega njih 14 jedanaest. Tokom predizborne kampanje, Istinomer je organizovao pet debata pod nazivom „Da se ne lažemo“ (dve u Beogradu, a po jednu u Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru) posvećenih republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima u Srbiji.

 

 

Istinomer je tokom ove kampanje napravio i Birački proglas, kao manifest “novog srpskog birača”, spremnog da po svaku cenu štiti integritet sopstvenog glasa i ispravnost procesa biranja. Namera Proglasa je da se preokrene ustaljeni izborni obrazac, u kome se birački glasovi posle okončanih izbora zloupotrebljavaju od strane političara, a predizborna obećanja se brzo zaboravljaju. Proglas je samo preko Fejsbuka pogledalo više od pola miliona ljudi, a posebna je zanimljivost što su ga “potpisale” odnosno što su se sa njegovim sadržajem složile sve sada parlamentarne stranke, osim SNS-a. Hiljade građana potpisalo je Birački proglas na štandovima Istinomera ili putem onlajn formulara. Ovo je kapital koji Istinomer ohrabruje i namerava da promoviše ideje i sadržaj Proglasa i u narednom periodu.

 

 Preuzmi dokument

Za sada su na sajtu izvestaj.rs objavljeni izveštaji Zaštitnika građana u otvorenom formatu, što znači da se vrlo jednostavno mogu analizirati i porediti. Korisnici sajta tako mogu porediti preporuke Ombudsmana po različitim oblastima u poslednje tri godine.

Tako se, na primer, može videti kako je rastao broj pritužbi građana, dok se određene preporuke Ombudsmana iz godine u godinu ponavljaju – primera radi tri godine za redom Zaštitnik građana preporučuje donošenje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kako bi svi građani imali jednak pristup pravdi.

 Isto tako, donošenje posebnog zakona radi istrage slučajeva nestalih beba, u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava, nalazi se među preporukama i 2013, i 2014. i 2015. godine.

Planirano je da u toku naredne godine budu objavljeni godišnji izveštaji i drugih nezavisnih državnih organa – Agencije za borbu protiv korupcije, Državne revizorske institucije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Inače, nezavisne institucije imaju ključnu ulogu za uspostavljanje vladavine prava u jednoj državi, pa je važno da javnost ima mogućnost da prati da li se i kako menjaju njihovi nalazi i preporuke. Zbog toga se izveštaji objavljuju u otvorenom formatu, jer to omogućava lakšu pretragu izveštaja, poređenje po oblastima i poređenje stanja kroz godine.