Poslednjih godina ostvaren je određeni napredak u dobroj upravi, ali je trenutno stanje nezadovoljavajuće zbog neusaglašenih propisa, značajnog upliva politike u rad državnih organa i nedovoljnih ljudskih i tehničkih i resursa da se uvedu novi standardi.

Na konferenciji, koju je CRTA organizovala sa partnerskim organizacijama iz osam zemalja članica Višegrad plus grupe, relevantni akteri iz institucija, civilnog društva, međunarodnih organizacija i biznisa, s diskutovali su o različitim metodama za merenje stepena dobre uprave, kao i načinima za unapređenje mehanizama dobre uprave.

Narodna poslanica Gordana Čomić ocenila je da je uprava u Srbiji loša jer većini ljudi to ne smeta. „Dobra uprava je jednostavna ako postupaš u skladu sa propisima. Odbijanje da se to čini ima uzrok u matrici mišljenja: bilo bi dobro da imamo dobru upravu, ali da neko dođe i uvede je“, kazala je Čomić.

Zamenica Poverenika za informacije od javnog značaja Stanojla Mandić ukazala je na visok procenat ignorisanja zahteva za dostupnost informacija koje građani upućuju organima vlasti, čak 87 odsto. „Instrumenti za nadoknadu štete odnosno obeštećenje su takođe element dobre uprave, a taj mehanizam kod nas ne funkcioniše zbog čega se ljudi nepotrebno izlažu dodatnim troškovima za ono što je bio propust državnih službenika“, navela je Mandić.

Marija Kujačić, iz Direkcije za elektronsku upravu, navela je da direkcija već dve godine meri nivo usluga koji se mogu dobiti preko sajtova državne uprave. Kako je rekla platforma e-participacije čiji je cilj da promoviše elektronske rasprave o propisima nije zaživela delom jer državni organi ne objavljuju sve zakone, a delom jer je i broj komentara i mišljenja na objavljene propise zanemarljiv.

Ona je podsetila da će od 8. juna stupiti na snagu član Zakona o upravnom postupku koji obavezuje organe uprave da sami pribave dokument koji već postoji kod nekog državnog organa a ne da ga traže od građana, što će kako je ocenila, doprineti radu uprave.

Slobodan Marković, savetnik za IKT politike u Registru nacionalnog internet domena Srbije, kazao je da su loša uprava neljubazni službenici  odnosno nepredusretljivost u sprovođenju zakona. Kako je rekao, resursi za sprovođenje zakona su jako mali a kao primer je naveo da u sistematizacijama uprave nema ljudi koji prate procese  i utvrđuju probleme u radu. Drugi problem je, prema Markovićevim rečima, nizak nivo tehničkih sposobnosti da se sprovede zakon.

Novi zakon o upravnom postupku će obavezati razmenu informacija između organa državne uprave, ali naše institucije nemaju kapacitete da to sprovedu, iako smo predvideli kaznu. Zato ćemo još duže čekati na odgovor administracije“, ocenio je Marković.

Ana Firtel, izvršna direktorka Saveta stranih investitora ocenila je da je jedan od načina da se izmeri dobra uprava izveštaj o uslovima poslovanja Svetske banke. Ona je ukazala da je Srbija prošle godine napredovala na toj listi sa 68. na 59. mesto od 189 zemalja sveta. Ali, ako se pogledaju države Evrope, Srbija je na 32. mestu od 34 zemlje. „Dobra uprava za preduzetnika, između ostalog, ogleda se u jasnim pravilima igre koja se ne menjaju često “ kazala je Firtl.

Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije, ocenio je da ne znači da je svaka loša uprava nužno korumpirana,već je moguće da je nesposobna na raznim nivoima.

Miodrag Milosavljević iz Fondacije za otvoreno društvo je istakao da se ne pokazuje kao efikasno da uvodimo standarde koje ne možemo da dostignemo već da treba da se vodi računa šta može da se sprovede i da to bude efikasno.

Pitanje dobrog upravljanja dosta je vezano za odnos građana i države odnosno na to kako građani vide sebe – kao građane ili podanike“ ocenio je Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Prema njegovim rečima, veliki broj ljudi vidi sebe kao podanike  zbog čega civilni sektor mora više da pomogne građanima u razumevanju građanskih sloboda.

O iskustvima dobre uprave u Jugoistonoj Evropi govorili su i predstavnici partnerskih organizacija: Fondacije Metamorfozis (Makedonija), Centra za demokratsku tranziciju (Crna Gora), Zašto ne (Bosna i Hercegovina), Atlatszo (Mađarska) i Vestminster fondacije za demokratiju (Velika Britanija).

Do 19 časova na glasanje za ponovljene parlamentarne izbore na 15 biračkih mesta je izašlo ukupno 38,86 odsto (7.629) građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži».

Da podsetimo, 24. aprila u 19 časova je bila 53,1 odsto.

Najveća izlaznost do 19 časova zabeležena je u na biračkom mestu 24 u Kladovu – 66,77 %, zatim na biračkom mestu 57 u Jagodini – 62,02% dok je najmanje birača izašlo na ponovljeno glasanje na biračkom mestu 16 u opštini Pantelej u Nišu – 25,48%.

Inače, proces glasanja protiče u skladu sa propisanim procedurama.

Posmatrači CRTA posmatračke misije “Građani na straži” raspoređeni su na svih 15 biračkih mesta na kojima se ponavlja glasanje na parlamentranim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Ponovno glasanje održava se na 15 biračkih mesta, i to: na dva biračka mesta u Beogradu (BM 22 Novi Beograd, BM 48 Palilula,) na pet u Nišu (BM 4 Medijana, BM 28 Palilula, BM 13, BM 16, BM 23 Pantelej), na po dva u Vranju (BM 24 i BM 65) i Jagodini (BM 29 i BM 57), i na po jednom u Bačkoj Topoli (BM 9), Sremskim Karlovcima (BM 5), Kladovu (BM 24) i Užicu (BM 86).

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Konferencija za novinare CRTA posmatračke misije “Građani na straži” biće nakon 20 časova i zatvaranja birališta i prebrojavanja glasova CRTA će saopštiti i rezultate.

Najveća izlaznost do 18 časova zabeležena je u na biračkom mestu 24 u Kladovu – 64,18 %, zatim na biračkom mestu 57 u Jagodini – 58,53% dok je najmanje birača izašlo na ponovljeno glasanje na biračkom mestu 16 u opštini Pantelej u Nišu – 22,65%.

Do 18 časova na glasanje za ponovljene parlamentarne izbore na 15 biračkih mesta je izašlo ukupno 35,26 odsto (6.922) građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži».

Najveća izlaznost do 18 časova zabeležena je u na biračkom mestu 24 u Kladovu – 64,18 %, zatim na biračkom mestu 57 u Jagodini – 58,53% dok je najmanje birača izašlo na ponovljeno glasanje na biračkom mestu 16 u opštini Pantelej u Nišu – 22,65%.

Na osnovu informacija koje smo dobili od naši posmatrača, na biračkom mestu Pantelej 13 u Nišu jedan glasač je prijavio biračkom odboru da je bio nagovaran, neposredo pre ulaska na biračko mesto,da glasa sa jednu stranku.

Inače, proces glasanja protiče u skladu sa propisanim procedurama.

Posmatrači CRTA posmatračke misije “Građani na straži” raspoređeni su na svih 15 biračkih mesta na kojima se ponavlja glasanje na parlamentranim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Ponovno glasanje održava se na 15 biračkih mesta, i to: na dva biračka mesta u Beogradu (BM 22 Novi Beograd, BM 48 Palilula,) na pet u Nišu (BM 4 Medijana, BM 28 Palilula, BM 13, BM 16, BM 23 Pantelej), na po dva u Vranju (BM 24 i BM 65) i Jagodini (BM 29 i BM 57), i na po jednom u Bačkoj Topoli (BM 9), Sremskim Karlovcima (BM 5), Kladovu (BM 24) i Užicu (BM 86).

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Prva konferencija za novinare CRTA posmatračke misije “Građani na straži” biće u 18 časova a nakon 20 časova i zatvaranja birališta i prebrojavanja glasova CRTA će saopštiti i rezultate.

Do 16 časova na glasanje za ponovljene parlamentarne izbore na 15 biračkih mesta je izašlo ukupno 27,81 odsto (5.460) građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži».

Da podsetimo, 24. aprila 2016. godine izlaznost u 16 časova je bila 39,6 odsto. Ukupan broj birača koji može da glasa na ovih 15 biračkih mesta je 19.631.

Proces glasanja protiče u skladu sa propisanim procedurama.

Posmatrači CRTA posmatračke misije “Građani na straži” raspoređeni su na svih 15 biračkih mesta na kojima se ponavlja glasanje na parlamentranim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Ponovno glasanje održava se na 15 biračkih mesta, i to: na dva biračka mesta u Beogradu (BM 22 Novi Beograd, BM 48 Palilula,) na pet u Nišu (BM 4 Medijana, BM 28 Palilula, BM 13, BM 16, BM 23 Pantelej), na po dva u Vranju (BM 24 i BM 65) i Jagodini (BM 29 i BM 57), i na po jednom u Bačkoj Topoli (BM 9), Sremskim Karlovcima (BM 5), Kladovu (BM 24) i Užicu (BM 86).

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Prva konferencija za novinare CRTA posmatračke misije “Građani na straži” biće u 18 časova a nakon 20 časova i zatvaranja birališta i prebrojavanja glasova CRTA će saopštiti i rezultate.

Do 13 časova na glasanje za ponovljene parlamentarne izbore na 15 biračkih mesta je izašlo ukupno 17,88 odsto (3.510) građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži».

U odnosu na 24. april 2016. godine izlaznost u 13 časova je manja za sedam odsto. Ukupan broj birača koji može da glasa na ovih 15 biračkih mesta je 19.631.

Posmatrači CRTA posmatračke misije “Građani na straži” raspoređeni su na svih 15 biračkih mesta na kojima se ponavlja glasanje na parlamentranim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Ponovno glasanje održava se na 15 biračkih mesta, i to: na dva biračka mesta u Beogradu (BM 22 Novi Beograd, BM 48 Palilula,) na pet u Nišu (BM 4 Medijana, BM 28 Palilula, BM 13, BM 16, BM 23 Pantelej), na po dva u Vranju (BM 24 i BM 65) i Jagodini (BM 29 i BM 57), i na po jednom u Bačkoj Topoli (BM 9), Sremskim Karlovcima (BM 5), Kladovu (BM 24) i Užicu (BM 86).

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Prva konferencija za novinare CRTA posmatračke misije “Građani na straži” biće u 18 časova a nakon 20 časova i zatvaranja birališta i prebrojavanja glasova CRTA će saopštiti i rezultate.

Do 10 časova na glasanje za ponovljene parlamentarne izbore na 15 biračkih mesta je izašlo ukupno 7,06 odsto (1.387) građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži».

U odnosu na 24. april 2016. godine izlaznost u 10 časova je manja za dva odsto. Ukupan broj birača koji može da glasa na ovih 15 biračkih mesta je 19.631.

Proces glasanja protiče u skladu sa propisanim procedurama i do 10 časova naši posmatrači nisu zabeležili nikakve nepravilnosti.

Posmatrači CRTA posmatračke misije “Građani na straži” raspoređeni su na svih 15 biračkih mesta na kojima se ponavlja glasanje na parlamentranim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Ponovno glasanje održava se na 15 biračkih mesta, i to: na dva biračka mesta u Beogradu (BM 22 Novi Beograd, BM 48 Palilula,) na pet u Nišu (BM 4 Medijana, BM 28 Palilula, BM 13, BM 16, BM 23 Pantelej), na po dva u Vranju (BM 24 i BM 65) i Jagodini (BM 29 i BM 57), i na po jednom u Bačkoj Topoli (BM 9), Sremskim Karlovcima (BM 5), Kladovu (BM 24) i Užicu (BM 86).

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Prva konferencija za novinare CRTA posmatračke misije “Građani na straži” biće u 18 časova a nakon 20 časova i zatvaranja birališta i prebrojavanja glasova CRTA će saopštiti i rezultate.

Otvaranje 15 biračkih mesta na kojima se ponavlja glasanje na parlamentarnim izborima proteklo je u skladu sa propisanim procedurama saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Na ovih 15 biračkih mesta pravo glasa ima ukupno 19.631 građanin.

Biračka mesta otvorena su na vreme. Samo je u Nišu biračko mesto 16 Pantelej otvoreno nešto pre sedam časova. Posmatrači, koji su raspoređeni na svih 15 biračkih mesta, javljaju da je na svim biračkim mestima glasačka kutija bila prazna pre nego što je zapečaćena kao i da je kontrolni listić ubačen u glasačku kutiju na početku samog glasanja.

Sva biračka mesta su organizovana u skladu sa propisanim procedurama. Na otvaranju svih biračkih mesta bili su prisutni svi članovi stalnog sastava biračkog odbora.

Posmatrači CRTA posmatračke misije “Građani na straži” raspoređeni su na svih 15 biračkih mesta na kojima se ponavlja glasanje na parlamentranim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Ponovno glasanje održava se na 15 biračkih mesta, i to: na dva biračka mesta u Beogradu (BM 22 Novi Beograd, BM 48 Palilula,) na pet u Nišu (BM 4 Medijana, BM 28 Palilula, BM 13, BM 16, BM 23 Pantelej), na po dva u Vranju (BM 24 i BM 65) i Jagodini (BM 29 i BM 57), i na po jednom u Bačkoj Topoli (BM 9), Sremskim Karlovcima (BM 5), Kladovu (BM 24) i Užicu (BM 86).

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Prva konferencija za novinare CRTA posmatračke misije “Građani na straži” biće u 18 časova a nakon 20 časova (zatvaranja birališta i prebrojavanja glasova) CRTA će saopštiti i rezultate.

Do 20 časova na glasanje za ponovljene parlamentarne izbore na 15 biračkih mesta je izašlo ukupno 41,9 odsto (8.227) građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“.

Najviše glasova osvojila je izborna lista Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje – 4.292 glasova. Nakon njih sledi koalicija Dveri-DSS sa osvojenih 1.996 glasova, zatim koalicija okupljena oko SPS-a 623 glasova, lista „Dosta je bilo-Saša Radulović“ 328 glasova, Srpska radikalna stranka – 242 glasova, koalicija LDP-SDS-LSV 241 glasa i lista „Za Pravednu Srbiju – Demokratska stranka“195 glasa. Broj nevažećih listića je bio 116.

Izborni proces je prošao u skladu sa zakonskim procedurama, uz izolovane slučajeve na četiri biračka mesta gde je nekolicini ljudi dozvoljeno da glasaju bez važećih isprava. Takođe, zabeleženo je i da je na biračkom mestu Pantelej 13 u Nišu jedan glasač je prijavio biračkom odboru da je bio nagovaran, neposredno pre ulaska na biračko mesto, da glasa sa jednu stranku.

CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ Projekcija rezultata dopunjena dobijenim rezultatima glasanja na 15 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka sa 450 biračkih mesta nakon ponovljenih parlamentarnih izbora 4. mаја 2016. godine Statistička greška
Glasali 56,48% 1,10%
ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE 48,49% 1,18%
ZA PRAVEDNU SRBIJU – DEMOKRATSKA STRANKA (NOVA, DSHV,ZZS) 6,17% 0,44%
IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija – Dragan Marković PALMA“ 10,78% 0,53%
DR Vojislav ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA 8,04% 0,32%
DVERI – Demokratska Stranka Srbije – S. RAŠKOVIĆ IVIĆ – B. OBRADOVIĆ 5,12% 0,36%
Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Savez ojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor 1,48% 0,51%
Boris Tadić, Čedomir Jovanović – SAVEZ ZA BOLJU SRBIJU – Liberalno demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijaldemokratska stranka 5,04% 0,31%
MUAMER ZUKORLIĆ – BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDŽAKA 0,70% 0,42%
SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin 0,74% 0,43%
Za slobodnu Srbiju – ZAVETNICI – Milica Đurđević 0,72% 0,07%
Grupa građana ZA PREPOROD SRBIJE – PROF. DR. SLOBODAN KOMAZEC 0,37% 0,04%
RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ 0,41% 0,05%
Republikanska stranka – Republikánus párt – Nikola Sandulović 0,12% 0,03%
SRPSKO RUSKI POKRET – SLOBODAN DIMITRIJEVIĆ 0,24% 0,03%
Borko Stefanović – Srbija za sve nas 0,92% 0,08%
DIJALOG – MLADI SA STAVOM – STANKO DEBELJKOVIĆ 0,19% 0,03%
DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ 6,06% 0,57%
PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANJE – ARDITA SINANI /PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – ARDITA SINANI 0,19% 0,22%
ZELENA STRANKA 0,64% 0,07%
U INAT – SLOŽNO ZA SRBIJU – NARODNI SAVEZ 0,43% 0,05%

Posmatrači CRTA posmatračke misije “Građani na straži” bili su raspoređeni na svih 15 biračkih mesta na kojima se ponavljalo glasanje na parlamentranim izborima. Posmatrači su pratili najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Ponovno glasanje održano je na 15 biračkih mesta, i to: na dva biračka mesta u Beogradu (BM 22 Novi Beograd, BM 48 Palilula,) na pet u Nišu (BM 4 Medijana, BM 28 Palilula, BM 13, BM 16, BM 23 Pantelej), na po dva u Vranju (BM 24 i BM 65) i Jagodini (BM 29 i BM 57), i na po jednom u Bačkoj Topoli (BM 9), Sremskim Karlovcima (BM 5), Kladovu (BM 24) i Užicu (BM 86).

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

CRTA, u okviru posmatračke misije „Građani na straži“, pratiće ponovljene izbore na svih 15 biračkih mesta koji su zakazani za sredu 4. maja 2016. godine.

Kvaliteta izbornog procesa će biti u fokusu posmatranja. Posmatrači će biti raspoređeni na svih 15 biračkih mesta i posmatraće najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Javnost ćemo u više navrata tokom 4. maja obaveštavati o tome kako protiče proces glasanja kroz saopštenja za javnost i dve konferencije za medije. Konferencije će biti održane u kancelariji CRTE (Topolska 22, Vračar, Beograd)