Tokom izbornog dana, primećene su nepravilnosti na ukupno četiri odsto biračkih mesta u Srbiji. Iako široko rasprostranjene, ove nepravilnosti nisu toliko velike da bi se moglo govoriti o značajnijem uticaju na opštu regularnost izbornog procesa.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” je 24. aprila 2016. godine pratila vanredne parlamentarne izbore na teritoriji cele Srbije[1]. Na dan izbora, CRTA posmatračka misija “Građani na straži” imala je 900 akreditovanih i obučenih kratkoročnih posmatrača raspoređenih na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka na 450 biračkih mesta, kao i 34 mobilna tima koja su posmatrala izborna dešavanja van biračkih mesta u svim okruzima u Srbiji.

Na osnovu prikupljenih podataka sa celog uzorka, CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ smatra da je izborni dan sproveden uglavnom u skladu sa zakonom.

Tokom izbornog dana, primećene su nepravilnosti na ukupno četiri odsto biračkih mesta u Srbiji. Iako široko rasprostranjene, ove nepravilnosti nisu toliko velike da bi se moglo govoriti o značajnijem uticaju na opštu regularnost izbornog procesa. S druge strane, postojanje ovih nepravilnosti bi, imajući u vidu privremene rezultate saopštene od strane Republičke izborne komisije (RIK)[2] mogle da utiču na konačne rezultate izbora. Osim toga, izborni dan u Srbiji je obeležen i opštom atmosferom nepoverenja građana u izborni proces, o čemu svedoči veliki broj komentara, pitanja i nedoumica građana koji je upućen posmatračkoj misiji, ali i podeljen u javnosti putem društvenih mreža.

Otvaranje biračkih mesta za glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji prošlo je uglavnom u skladu sa propisanim procedurama dok su na nekoliko biračkih mesta zabeležene nepravilnosti: kašnjenje sa otvaranjem, kontrolni listić nije ubačen u glasačku kutiju, problemi u raspodeli dužnosti članova biračkih odbora na biračkom mestu.

Na većini biračkih mesta proces glasanja je protekao u skladu sa zakonskim okvirom, predviđenim procedurama za sprovođenje izbora i pravilima o radu biračkih odbora. Na 96 odsto biračkih mesta procedura glasanja je bila u skladu sa pravilima propisanim od strane Republičke izborne komisije.

Međutim, tokom dana je zabeležen niz incidenata, propusta i nepravilnosti koje ukazuju na ozbiljno nepoštovanje principa neotuđivosti glasačkog prava i principa „jedan birač – jedan glas“, kao i procedure za identifikaciju birača. Na ukupno četiri odsto biračkih mesta zabeležene su ozbiljne nepravilnostii kao što su glasanje bez prethodnog utvrđivanja identiteta birača, glasanje birača koji su već glasali na nekom drugom biračkom mestu (postojanje nevidljivog spreja na ruci birača), izostanak korišćenja UV lampe i fotografisanje glasačkih listića, kao i slučajevi vođenja kampanje na manje od 50 metara od biračkog mesta.

Tokom izbornog dana posmatračkoj misiji se obratio veliki broj građana sa informacijma da nisu mogli da glasaju jer nisu bili na izvodu iz biračkog spiska na svom biračkom mestu, iako su tvrdili da su prethodnom proverom utvrdili da se nalaze u elektronskoj bazi koja je dostupna na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Nakon ovih infomacija, posmatračka misija je kroz svoju mrežu posmatrača na biračkim mestima dodatno proverila ove informacije. Na osnovu informacija dobijenih od posmatrača na 20 odsto biračkih mesta birači su tvrdili da su se pre dolaska na biračko mesto uverili da su upisani u birački spisak (uvidom u elektronsku bazu na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave), ali se njihovo ime nije nalazilo u izvodu iz biračkog spiska na samom biračkom mestu. Kada se uzme u obzir ukupan broj ovakvih slučajeva koje su posmatrači registrovali, njihova zastupljenost odnosi se na 0.32 odsto birača koji su upisani u birački spisak. Ovaj identifikovani problem ukazuje na ozbiljne nedostatkebiračkog spiska, njegovu administraciju i ažuriranje.

Zatvaranje biračkih mesta nakon završetka glasanja na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji prošlo je uglavnom u skladu sa propisanim procedurama bez zabeleženih većih nepravilnosti.

AnalIza izbornog dana upućuje na potrebu da se pristupi ozbiljnoj reviziji izbornih pravila i propisa – zakonodavnog i institucionalnog okvira, kako bi se u narednim izbornim ciklusima vratilo poverenje građana u izborni proces, ali i unapredio sam kvalitet izbornog procesa.

 

[1] Posmatračka misija „Građani na straži“ nije imala posmatrače na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao ni na biračkim mestima u dijaspori.

[2] http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/izbori-2016/Tabela1_privremena_bez_mandata.pdf

Preuzmite dokument

Ovaj preliminarni izveštaj se fokusira na kvalitet procesa tokom izbornog dana, i zasniva se na informacijama prikupljenim od 900 akreditovanih i obučenih posmatrača, raspoređenih na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka na 450 biračkih mesta.

Na osnovu 100 odsto prikupljenih podataka sa slučajnog i reprezentativnog uzorka od 450 biračkih mesta, ukupan procenat glasača koji su glasali na parlamentarnim izborima iznosi 56,7% (greška 1,1%) dok je procenat nevažećih listića bio 3,2% (greška 0,4%).

Na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji lista „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ osvojila je 48,40% glasova uz statističku grešku od 1,22%, lista „Ivica Dačić -SPS-JS Dragan M. Palma“ dobila je 10,77 % glasova (greška 0,56 %), dok je Srpska radikalna stranka dobila 8,05% (greška 0,34%), saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“.

Koalicija okupljena oko Demokratske stranke dobila je 6,18% glasova uz grešku 0,43%, lista „Dosta je bilo“ dobila je 6,09% glasova (greška 0,59%), za Dveri-DSS glasalo je 5,15% glasača (greška 0,35%) dok je lista SDP-SLV-SDS dobila 5,04% glasova sa greškom 0,30%.

Na osnovu 100 odsto prikupljenih podataka sa slučajnog i reprezentativnog uzorka od 450 biračkih mesta, ukupan procenat glasača koji su glasali na parlamentarnim izborima iznosi 56,7% (greška 1,1%) dok je procenat nevažećih listića bio 3,2% (greška 0,4%).

CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ smatra da je izborni dan sproveden uglavnom u skladu sa zakonom. Primećene nepravilnosti, iako široko rasprostranjene, nisu toliko velike da bi se moglo govoriti o značajnijem uticaju na regularnost izbornog procesa. Dok sa druge strane, usled činjenice da su dve partije na samoj ivici cenzusa, broj zabeleženih nepravilnosti može uticati na to da li će jedna ili obe partije imati svoje predstavnike u parlamentu.

„Procenat mesta oko 4% na kojima su uočene grube nepravilnosti je prilično veliki i to je zabrinjavajuća informacija“, rekao je šef posmatračke misije Raša Nedeljkov.

Izborni dan u Srbiji je obeležen opštom atmosferom nepoverenja građana u izborni proces, o čemu svedoči veliki broj utisaka i komentara građana koji je upućen ka posmatračkoj misiji, ali i podeljen putem društvenih mreža.

Otvaranje biračkih mesta za glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji prošlo je uglavnom u skladu sa propisanim procedurama dok su na nekoliko mesta zabeležene nepravilnosti: kašnjenje sa otvaranjem, kontrolni listić nije ubačen u glasačku kutiju, problemi u raspodeli dužnosti članova biračkih odbora na biračkom mestu.

Međutim, tokom dana je zabeležen niz incidenata, propusta i neregularnosti koje ukazuju na ozbiljno nepoštovanje principa neotuđivosti glasačkog prava, kao i u domenu identifikacije birača i poštovanja principa „jedan birač – jedan glas“. Na 10 odsto biračkih mesta u Srbiji, identifikovani su pojedinačni slučajevi da je biračima dozvoljeno da glasaju umesto nekog drugog.

Na 20 odsto biračkih mesta birači su tvrdili da su se pre dolaska na biračko mesto uverili da su upisani u birački spisak (uvidom u elektronsku bazu na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave). Međutim, njihovo ime se nije nalazilo u izvodu iz biračkog spiska na samom biračkom mestu. CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ ističe da je i pored velikog broja biračkih mesta na kojima je uočena ovakva pojava, broj glasača koji nisu glasali prilično mali i iznosi 0,32 odsto.

Primećeno je, takođe, postojanje „problematičnih“ biračkih mesta, na kojima su se učestalo dešavali slučajevi kršenja izbornih propisa, ali njihova zastupljenost u uzorku nije dovoljno velika da bismo mogli govoriti o trendu.

Van biračkog mesta glasalo je 1,9 odsto glasača dok je samo 41% biračkih mesta bio dostupan osobama sa invaliditetom što je, prema oceni posmatračke misije, mali procenat imajući u vidu broj osoba sa invaliditetom.

Jučerašnji izborni dan upućuje na potrebu da se pristupi ozbiljnoj analizi i reviziji izbornih pravila i propisa – zakonodavnog i institucionalnog okvira, kako bi se u narednim izbornim ciklusima vratilo poverenje građana u izborni proces, ali i unapredio sam kvalitet izbornog procesa.

Preuzmite dokument

Izbornu kampanju obeležili su slučajevi falsifikovanja izjava podrške birača. Atmosferu karakterišu i navodi o pritiscima na birače i kupovini glasova.

Do 16 časova na glasanje za parlamentarne izbore je izašlo ukupno 39,6 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Statistička greška je iznosila +/- 0,9 posto. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta.

Do 16 časova na glasanje za parlamentarne izbore je izašlo ukupno 39,6 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Statistička greška je iznosila +/- 0,9 posto. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka.

Povećava se broj nepravilnosti koje su zabeležene na četiri odsto biračkih mesta što unosi zabrinutost u kvalitet procesa glasanja. Nepravilnosti su sada, osim u Istočnoj Srbiji i Vojvodini, dodatno uočene i na jugu Srbije.

Povećan je broj slučajeva u kojima se na biračkim mestima od građana ne traže identifikaciona dokumenta (lična karta) već se glasa samo na osnovu poziva za glasanje. Kao i u prethodnom preseku, primećene su neregularnosti koje se odnose na glasanje birača koji su već imali obeležen prst, nekorišćenje UV lampe i fotografisanje glasačkih listića.

Slučajevi vođenja kampanje na manje od 50 metara od biračkog mesta zabeleženi su na dva odsto biračkih mesta.

I u ovom preseku su zabeleženi slučajevi u kojima se pored biračkih mesta parkiraju kola sa stranačkim aktivistima sa spiskovima glasača koji u komunikaciji sa članovima biračkih odbora rade uporednu analizu da li su njihovi “sigurni glasovi” glasali. Takođe, zabeleženi su slučajevi da stranke šalju svoje predstavnike kod građana na privatne adrese proveravajući da li su glasali i vodeći evidenciju o tome.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje parlamentarnih izbora u Srbiji 24. aprila 2016. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Otvaranje biračkih mesta za glasanje na izborima prošlo je uglavnom u skladu sa propisanim procedurama dok su na nekoliko mesta zabeležene nepravilnosti saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži».

Ukupno 82 odsto biračkih mesta otvoreno je na vreme, sedam posto otvoreno je pre vremena dok je 11 odsto otvoreno sa zakašnjenjem. Kašnjenja sa otvaranjem biračkih mesta zabeležena su u Beogradu i na jugu Srbije dok je ranije otvaranje biračkih mesta zabeleženo u Zapadnoj i Centralnoj Srbiji.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog, reprezentativnog uzorka javljaju da je na gotovo svim biračkim mestima (99,8%) glasačka kutija bila prazna pre nego što je zapečaćena. Na dva odsto biračkih mesta kontrolni listić nije ubačen u glasačku kutiju na početku samog glasanja i to prvenstveno na jugu Srbije. Četiri posto biračkih mesta u Srbiji nije organizovano u skladu sa propisanim procedurama, i na istom procentu biračkih mesta nisu zabeležene sve aktivnosti u zapisnik o radu biračkog odbora. Ovi slučajevi uglavnom su zabeleženi na istoku Srbije.

Na otvaranju osam posto biračkih mesta nisu bili prisutni svi članovi stalnog sastava biračkog odbora i to uglavnom na istoku i zapadu Srbije. Ukupno 59 posto biračkih mesta nije dostupno za osobe sa invaliditetom širom Srbije.

Na jedan posto biračkih mesta zabeležena se ozbiljne neregularnosti pri otvaranju biračkih mesta poput nekontrolisanja ličnih isprava birača pre glasanja, nekorišćenja UV lampe, fotografisanja glasačkih listića zatim članovi biračkog odbora nisu prebrojali glasačke listiće pre otvaranje biračkog mesta. Takođe, zabeležen su i slučajevi vođenja kampanje na manje od 50 metara od biračkog mesta. Ove neregularnosti su izolovani slučajevi širom Srbije i ne mogu se smatrati trendom.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje parlamentarnih izbora u Srbiji 24. aprila 2016. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako da se dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Do 13 časova na glasanje za parlamentarne izbore je izašlo ukupno 25,1 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Statistička greška je iznosila +/- 0,7 posto.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog, reprezentativnog uzorka, javljaju da proces glasanja prolazi bez većih problema.

Slično nalazu do 10 časova, procent biračkih mesta na kojima su zabeležene ozbiljne neregularnosti tokom procesa glasanja je ostao isti i iznosi dva odsto i to se i dalje prvenstveno odnosi na Istočnu Srbiju i Vojvodinu. Nove neregularnosti koje su zabeležene, u odnosu na presek od 10 časova, jesu da je primećeno da je jedna osoba glasala više puta. Primećen je porast broja slučajevima u kojima se pored biračkih mesta parkiraju kola sa stranačkim aktivistima sa spiskovima glasača koji u komunikaciji sa članovima biračkih odbora rade uporednu analizu da li su sigurni glasovi glasali.

Povećan je broj slučajeva u kojima se na biračkim mestima od građana ne traže identifikaciona dokumenta (lična karta) već se glasa samo na osnovu poziva za glasanje.

Kao i u prethodnom preseku, primećene su neregularnosti koje se odnose na glasanje birača koji su već imali obeležen prst, zatim greške prilikom raspodele glasačkih listića biračima (biračima su data dva listića za parlamentarne izbore), fotografisanje glasačkih listića. Primećeno je i da je bilo slučajeva vođenja kampanje na manje od 50 metara od biračkog mesta.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje parlamentarnih izbora u Srbiji 24. aprila 2016. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

‪Iako problem postoji i ukazuje na ozbiljne manjkavosti biračkog spiska, njegovu administraciju i ažuriranje, ovaj procenat ukazuje da identifikovani problem ne utiče značajno na rezultate izbora.

Zbog navoda koji su kružili u javnosti da su birači pronašli svoja imena u jedinstvenom biračkom spisku koji je objavilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na svom online portalu, ali na biračkom mestu nisu bili upisani u birački spisak, zbog čega im je onemogućeno da glasaju, CRTA posmatračka misija «Gradjani na straži» uputila je dodatno pitanje svojim posmatračima i dobila ukupno 448 od 450 odgovora sa biračkih mesta iz našeg uzorka. ‬

‪Iz dobijenih odgovora može se zaključiti da se ovaj problem pojavio na 20% biračkih mesta u Srbiji, što ukazuje na ozbiljne probleme u vezi sa administracijom biračkog spiska. Međutim, kada se uzme u obzir ukupan broj slučajeva koje su posmatrači registrovali, njihova zastupljenost odnosi se na 0.32% birača koji su upisani u birački spisak. ‬

‪Iako problem postoji i ukazuje na ozbiljne manjkavosti biračkog spiska, njegovu administraciju i ažuriranje, ovaj procenat ukazuje da identifikovani problem ne utiče značajno na rezultate izbora. ‬

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje parlamentarnih izbora u Srbiji 24. aprila 2016. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Do 10 časova na glasanje za parlamentarne izbore je izašlo ukupno 9,4 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Statistička greška je iznosila +/- 0,3 posto.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog, reprezentativnog uzorka, javljaju da proces glasanja prolazi bez većih problema.Posmatrači CRTA posmatračke misije «Građani na straži» nisu izvestili da su imali bilo kakve probleme sa pristupom i posmatranjem dešavanja na biračkom mestu.

Na dva posto biračkih mesta zabeležene su ozbiljne neregularnosti tokom procesa glasanja i to prvenstveno na istoku Srbije i u Vojvodini. Neregularnosti se odnose na glasanje birača koji su već imali obeležen prst, zatim greške prilikom raspodele glasačkih listića biračima (biračima su data dva listića za parlamentarne izbore), fotografisanje glasačkih listića i glasanje bez ličnih isprava. Zabeležen je i slučaj ukradenog glasačkog listića i pokušaj glasanja sa falsifikovanim listićem. Primećeno je i da je bilo slučajeva vođenja kampanje na manje od 50 metara od biračkog mesta. Ove neregularnosti su izolovani slučajevi širom Srbije i ne mogu se smatrati trendom.

Zabeležen je i jedan incident kada je ženska osoba primećena ispred biračkog mesta sa spiskom od stotinak ljudi, gde je zaokruživala glasače koja se predstavila kao pripadnica romske partije. Članovi biračkog odbora su reagovali i pozvali policiju.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje parlamentarnih izbora u Srbiji 24. aprila 2016. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Preliminarni rezultati na osnovu 96 odsto obrađenog uzorka na parlamentarnim izborima sa disproporcijalnom nezastupljenošću Beograda i Vojvodine u odnosu na druge delove Srbije.

Preliminarni rezultati na osnovu 96 odsto obrađenog uzorka na parlamentarnim izborima sa disproporcijalnom nezastupljenošću Beograda i Vojvodine u odnosu na druge delove Srbije su:

%

Statisticka greska +/-%

Nevažeći listići

3.21%

0.42%

ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE

48.59%

1.20%

ZA PRAVEDNU SRBIJU – DEMOKRATSKA STRANKA

6.09%

0.50%

IVICA DAČIĆ – SPS, JS – D.M. PALMA

11.00%

0.60%

DR V. ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA

7.86%

0.33%

DVERI – DSS – S. RAŠKOVIĆ IVIĆ – B. OBRADOVIĆ

5.09%

0.35%

BORIS TADIĆ, Č. JOVANOVIĆ – SAVEZ ZA BOLJU SRBIJU – LDP, LSV, SDS

5.05%

0.33%

DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ, Saša Radulović

5.81%

0.60%

OSTALI

7.30%

0.60%

 

CRTA posmatrčka misija “Građani na straži” praćenje parlamentarnih izbora u Srbiji 24. aprila 2016. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako da se dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrača koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta pratili su proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža infromacije o regularnosti izbornog  procesa za celu zemlju.

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Preliminarni izveštaj o celokupnom procesu glasanja CRTA posmatračka misija “Građani na straži” predstaviće u ponedeljak 25. aprila u 11 časova u Medija centru.