CRTA prati celokupan izborni proces u okviru posmatračke misije „Građani na straži“ : period pre izbornog dana, izborni dan i period posle izbornog dana.

Posmatračka misija «Građani na straži», koju sprovodi CRTA, otpočela je posmatranje kvaliteta izbornog procesa na terenu.

Ukupno 30 dugoročnih posmatrača, obučenih po najvišim međunarodnim standardima, posmatraju i prikupljaju informacije o tome kako se sprovodi izborna kampanja, zatim rad izborne administracije, da li se i kako koriste javni resursi u kampanji i kako mediji izveštavaju.

CRTA će pratiti celokupan izborni proces u okviru posmatračke misije „Građani na straži“ i to će biti prvi put da jedna domaća organizacija prati kompletan izborni proces: period pre izbornog dana, izborni dan i period posle izbornog dana. Sve do dana izbora dugoročni posmatrači, biće raspoređeni u svakom od postojećih okruga, time ostvarujući jednaku mogućnost dobijanja informacija o toku i trendovima izbornog procesa za teritoriju cele Srbije.

«Naš cilj je da efikasno ispratimo i analiziramo primenu zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora i da informišemo građane o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa i dešavanja tokom kampanje, ali i da i obezbedimo brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije ukoliko ih bude bilo» kaže Raša Nedeljkov, vođa tima CRTA posmatračke misije «Građani na straži».

CRTA posmatrači u okviru posmatračke misije “Građani na straži” tokom izbornog dana posmatraće kvalitet izbornog procesa na 450 biračkih mesta. Posmatrači će biti na biračkim mestima od početka priprema za otvaranje biračkih mesta pa sve dok članovi biračkih odbora ne objave rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime će se obezbediti apsolutan uvid u to šta se dešavalo na biračkim mestima tokom izbornog dana.

Nakon procesa glasanja tokom izbornog dana, posmatrači će pratiti rad Republičke izborne komisije do saopštavanja zvaničnih rezultata kao i proces žalbi na rad biračkih odbora i Republičke izborne komisije ukoliko ih bude.

Metodologija za dugoročno praćenje izbornog procesa koju CRTA primenjuje se bazira na najvišim međunarodnim standardima za posmatranje izbora (Deklaracija o principima za međunarodno posmatranje izbora, Kodeks ponašanja za međunarodne posmatrače izbora, Deklaracija o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija i Kodeks ponašanja za nepartijske posmatrače) što omogućava izveštavanje o kvalitetu samog izbornog procesa.

CRTA će pratiti celokupan izborni proces u okviru posmatračke misije „Građani na straži“.

Cilj posmatračke misije ’Građani na straži’ u toku izborne kampanje 2016. godine je da efikasno isprati i analizira primenu zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora, informiše građane o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa i dešavanja tokom kampanje, i obezbedi brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije.

PERIOD PRE IZBORNOG DANA

Tokom ovog perioda naš tim će pratiti više aspekata izbornog procesa: izbornu kampanju (opšte informacije u vezi sa kampanjom; glavne teme kampanje; generalnu atmosferu kampanje; slučajevi neregularnosti ali i slučajevi teških povreda izbornog zakona tokom izvođenja kampanje), rad izborne administracije, korišćenje javnih resursa u kampanji i kako mediji izveštavaju.

U periodu od 24. marta do dana izbora, 24. aprila 2016 godine, naši specijalno obučeni dugoročni posmatrači, ukupno njih 30, biće raspoređeni u svakom od postojećih okruga, time ostvarajući jednaku mogućnost dobijanja informacija o toku i trendovima izbornog procesa za teritoriju cele Srbije[1].

Suštinska uloga dugoročnih posmatrača je posmatranje i ocena efektivnosti i nepristrasnosti izborne administracije, primene izbornih zakona i regulativa, prirode kampanje i političkog ambijenta. U tom cilju, naši dugoročni posmatrači će uspostavljati i održavati kontakte sa regionalnom i lokalnom administracijom i predstavnicima vlasti, političkim partijama i kandidatima, liderima manjinskih grupa i građanskim društvom, uključujući grupe za zaštitu ljudskih prava, ženske organizacije, druge NVO i predstavnike medija.

Naša metodologija za dugoročno praćenje izbornog procesa se bazira na najvišim međunarodnim standardima za posmatranje izbora (Deklaracija o principima za međunarodno posmatranje izbora[2], Kodeks ponašanja za međunarodne posmatrače izbora, Deklaracija o principima za nepartisjko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija[3] i Kodeks ponašanja za nepratijske posmatrače) što nam omogućava da izveštavamo o kvalitetu samog izbornog procesa.

IZBORNI DAN – 24. april 2016. godine

Naš fokus tokom izbornog dana biće posmatranje kvaliteta samog izbornog procesa. Naši posmatrači biće raspoređeni na  450 biračkih mesta. Nakon intenzivnog treninga sprovedenog od strane CRTA tima, naši posmatrači će na biračkim mestima posmatrati najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova. Naši posmatrači će biti na biračkim mestima od početka priprema za otvaranje biračkih mesta pa sve dok članovi biračkih odbora ne objave rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime ćemo obezbediti apsolutan uvid u to šta se dešavalo na biračkim mestima tokom izbornog dana.

PERIOD POSLE IZBORNOG DANA

Nakon procesa glasanja tokom izbornog dana, naši posmatrači će pratiti rad Republičke izborne komisije do saopštavanja zvaničnih rezultata. Takođe, pratićemo i proces žalbi na rad biračkih odbora i Republičke izborne komisije ukoliko ih bude.

KAKO DOBIJAMO INFORMACIJE OD POSMATRAČA SA TERENA

Naši posmatrači obučeni su da posmatraju kvalitet izbornog procesa u periodu pre izbora, na sam izborni dan i kao posle dana izbora. Posmatrači će nalaze svog posmatranja na terenu unositi u standardizovani formular koji će prosleđivati CRTA centru za komunikacije u Beogradu. Rezultati svakog posmatranja unosiće se u posebnu bazu podataka koja nam omogućava da na jednostavan način obradimo, analiziramo i protumačimo podatke.

Kako bi se testirala spremnost cele infrastrukture za praćenje izbornog dana, kao i mehanizam za prikupljanje i obradu podataka, simulacija izbornog dana biće održana u prostorijama CRTE 19. aprila. U simulaciju će biti uključeni svi posmatrači koji će biti raspoređeni na biračkim mestima na sam dan izbora, operateri call centra za prijem podataka i svi ostali članovi tima.

Sve informacije o radu posmatračke misije «Građani na straži»  objavljivaće se na sajtu CRTE www.crta.rs.

[1] Posmatračka misija «Građani na straži» neće imati raspoređene posmatrače na teritoriji Kosova i Metohije

[2] https://www.ndi.org/dop

[3] https://www.ndi.org/DoGP

Koalicija organizacija civilnog društva, gde je CRTA jedan od vodeća tri partnera, u narednih godinu dana će realizovati incijativu “Real Say on Policy” sa ciljem unapređenja komunikacije građana i njihovih izabranih predstavnika.

Izgradnja poverenja između građana i njihovih predstavnika, stvaranje prostora za uključivanje građana u procese donošenja odluka, razvoj mehanizma za prosleđivanje predloga građana ka parlamentu, čine osnovne elemente ove inicijative. Pored CRTE, vodeći partneri u ovoj incijativi su Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Trag fondacija i Slavko Ćuruvija Fondacija dok će kroz samu realizaciju biti podržano 20 organizacija civilnog društva i medijskih organizacija.

Za realizaciju ove inicijative, CRTA je sa partnerima dobila donaciju na javnom konkursu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u iznosu od 450.000 dolara.

CRTA će u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Trag fondacijom, Slavko Ćuruvija Fondacijom i još 20 organizacija civilnog društva i medijskih partnera sprovoditi sledeće aktivnosti:

U predizobrnom periodu CRTA će razviti alat kojim ćemo približiti biračima partijske i koalicione platforme i programe.  CRTA i Slavko Ćuruvija fondacija sa još nekoliko medijskih partnera će pratiti na koji način mediji izveštavaju o pitanjima od značaja za birače. Nacionalna koalicija za decentralizaciju će u saradnji sa 16 organizacija civilnog društva pokrenuti kampanju “Postavi pravo pitanje” u cilju uspostavljanja dijaloga između građana i kandidata za narodne poslanike.

Glavni fokus incijative “Real Say on Policy” odnosi na postizborni period tokom kojeg će  CRTA pratiti ispunjenje predizbornih obećanja kandidata za poslanike i osnaživati dijalog između građana i njihovih predstavnika. Trag fondacija i CRTA će u partnerstvu sa šest organizacija civilnog društva izrađivati sažetke predloga zakona, kao i ex ante analize za zakone od velikog interesa za društvo. Za teme od najvećeg značaja za društvo CRTA će organizovati javne debate. Aktivnosti u okviru ovog jednogodišnjeg projekta, CRTA će primarno realizovati u okviru inicijative Otvoreni parlament sa fokusom na novi saziv Narodne skupštine. Na portalu Otvoreni parlament biće kreiran online alat putem kojeg će građani moći da glasaju da li su za ili protiv nekog predloga zakona i te informacije će dolaziti do poslanika.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Trag fondacija će razviti program podrške za organizacije civilnog društva za uspostavljanje dijaloga između građana i njihovih predstavnika u vezi sa konkrentim zakonskim rešenjima i povezivanje građana i poslanika i na lokalnom nivou.

Takođe, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Trag fondacija će podržati do pet umetničkih udruženja u cilju podsticanja debate na temu uloge građana u modernim demokratijama, a biće i organizovana nacionalna koferencija “U potrazi za aktivizmom u Srbiji”.

Inicijativa organizacije CRTA “Građani na straži” pripada aktivnim građanima, svima onima koji žele da Srbija ima fer i slobodne izbore.

“Građani na straži” je logičan nastavak svega onoga što CRTA sprovodi već godinama kroz «Istinomer» – borimo se da politička arena u Srbiji bude mesto gde građani imaju odlučujuću reč.

Inicijativa “Građani na straži” je otvorena za sve zainteresovane građane koji će proći obuku po najvišim međunarodnim standardima, i imati priliku da kontrolišu poštovanje izbornih procedura na biračkom mestu i u izbornim komisijama i tako budu nezavisni glas građanske kontrole na izborima 2016. godine.

Kao domaća posmatračka misija, ova inicijativa je jedinstvena jer će pratiti sva tri segmenta izbornog procesa – period pre izbornog dana, izborni dan i period posle izbornog dana.

Formalizovanjem ove inicijative, odnosno registracijom organizacije „Građani na straži“, omogućili smo zainteresovanim građanima da pored članstva u ovoj inicijativi, predlažu druge aktivnosti u vezi sa slobodnim i fer izborima. U budućnosti moći će efikasno da isprate i analiziraju primene zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora, informišu i edukuju javnost o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa, kao i da obezbede brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije.

Zato smo od danas zajedno na građanskoj straži.

Dobra uprava je ključna za jačanje vladavine prava u svakoj demokratskoj zemlji

Dok se pitanjima korupcije, transparentnosti, vladavine prava i dobre uprave sve više posvećuje pažnja u javnosti, nedovoljno razumevanje ovih principa i povezani sistemski problemi ne dobijaju potrebnu pažnju. Ova inicijativa ima cilj da unapredi svest javnosti o ovim izazovima kroz facilitaciju i uspostavljanje strateške saradnje između organizacija civilnog društva u regionu.

Inicijativa “Mreža za odgovornost, nove tehnologije i otvorenost institucija u Jugoistočnoj Evropi – ACTION SEE” nastala je kao rezultat iskustva partnera u sprovođenju projekata usmerenih na jačanje uloge i napora civilnog društva u unapređenju efikasnosti građanskog učešća u procesima kreiranja javnih politika, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou.

ACTION SEE inicijativu finansira Evropska komisija, a sprovodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva u šest zemalja (Metamorphosis fondacija iz Makedonije, Zašto ne iz Bosne i Hercegovine, Centar za demokratsku tranziciju (CDT) iz Crne Gore, Open Data sa Kosova, Mjaft iz Albanije i Westminster fondacija za demokratiju iz Velike Britanije). Ova inicijativa predstavlja platformu za dijalog između relevantnih zainteresovanih strana u donošenju odluka, kao i alat za procenu stepena u kom državne institucije poštuju principe i standarde otvorene vlasti (indeks otvorenosti).

Inicijativa ACTION SEE kao cilj ima uključivanje civilnog društva i medija u procese donošenja odluka i kreiranja javnih politika, kao i unapređenje kapaciteta civilnog društva za efikasno rešavanje problema sa kojima se suočavaju.

Specifični ciljevi inicijative:

1. Promocija dinamičnog civilnog društva koje efikasno mobiliše građane da se uključe i utiču na politike i odluke koje se tiču vladavine prava i dobre uprave na nacionalnom i regionalnom nivou

2. Jačanje mehanizama za efikasan dijalog između organizacija civilnog društva i institucija vlasti, kao načina za unapređenje reformi javne administracije i dobre uprave.

3. Unapređenje mehanizama za umrežavanje civilnog društva i medija na lokalnom nivou i nivou Evropske Unije, sa ciljem razmene znanja, iskustva i kontakata, kao i većeg uticaja i reprezentativnosti civilnog društva i medija.