Kako open data mogu da pomognu razvoju demokratije a kako online aktivizam pomaže u promovisanju koncepta transparentnosti i odgovornosti bile su glavne teme konferencije.

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA predstavila je svoj rad na globalnoj konferenciji Personal Democratic Forum održanoj 1. i 2. februar 2013. godine u Vašavi u Poljskoj.

Direktorka organizacije CRTA Vukosava Crnjanski Šabović je naglasila, tokom predstavljanja inicijativa Istinomer, Otvoreni parlament i Prati pare, da demokratija podrazumeva pravo na dostupnost informacija i to informacija koje su dostupne online i u mašinski čitljivom formatu.

«Između termina javno dostupno i online danas stoji znak jednakosti i to je ono za šta se mi zalažemo» istakla je Vukosava Crnjanski.

Više od 300 učesnika iz Poljske i iz drugih zemalja Centralne i Istočne Evrope, imalo je priliku da tokom dvodnevne konferencije razmeni iskustva sa kolegama iz drugih zemalja kao i da se upozna sa različitim informacionim alatima i aplikacijama koje mogu doprineti pozitvnim promenama u politici.

Stanovnici Prijepolja prvi su u Srbiji dobili Građanski budžet, koji će uskoro biti svima dostupan na zvaničnom sajtu opštine Prijepolje.

Ovaj vodič kroz budžet za građane koji na jednostavan i razumljiv način objašnjava kako se upravlja novcem na lokalnom nivou, opštinsko veće Prijepolja usvojilo uz obavezu da se i u narednim godinama izrađuje taj dokument koji će građanima približiti sistem lokalnog budžeta i objasniti im na šta se troši novac prikupljen oporezivanjem stanovnika te opštine.

Prvi zvanično usvojeni Građanski budžet u Srbiji izrađen je u saradnji sa organizacijom CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost), u okviru inicijative “Prati pare!”(www.partipare.rs).

Građani hoće da znaju kako se troše pare od poreza, doprinosa i svega što su nameti građanima, koje država skuplja, a treba da se troše za opštu dobrobit svih građana, u opštini, pa i u državi. Ono što najviše očekujem jeste da će upravo građani kontrolisati trošenje budžeta, da će oni biti ti koji će upozoriti da li se planirani budžet izvršava u onom smeru kako smo se i dogovorili da se on sprovodi”, rekao je predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović.

CRTA je u okviru inicijative „Prati pare!” razvila model Građanskog budžeta, koji na jednostavan, građanima lako razumljiv način, predstavlja budžetske prioritete i upoznaje ih sa planovima lokalnih vlasti u oblasti upravljanja javnim finansijama.

Cilj ove inicijative jeste da se građanima približe lokalni budžeti i time podstakne njihovo aktivno učešće u budžetskom procesu, kao i da se promocijom primera dobre prakse i odgovornog upravljanja lokalnim budžetima utiče na povećanje poverenja građana u lokalne institucije” ocenila je direktorka organizacije CRTA Vukosava Crnjanski Šabović.

Kroz građanski budžet vlasti mogu da objasne koji je nivo vlasti odgovoran za sprovođenje različitih funkcija i aktivnosti i kao takav može biti od neprocenjive važnosti u dijalogu vlade i građana. Još nekoliko gradova i opština u Srbiji, u saradnji sa organizacijom CRTA, u procesu je izrade Građanskog budžeta i ti dokumenti bi uskoro trebalo da budu objavljeni.

Tokom 2012. godine sprovedeno je početno istraživanje obrazaca i praksi ponašanja i delovanja narodnih poslanika prilikom usvajanja zakona.