{"status":"ok","elements":"
\n
\n
\n \"\" <\/div>\n \n
\n

Beogradski izbori 2018 \u2013 Preliminarni izve\u0161taj o monitoringu izbornog dana<\/h2>\n <\/div>\n
\n \n

Kvalitet izbornog procesa na izborni dan nije bio u skladu sa me\u0111unarodnim standardima za slobodne i fer izbore. Na osam odsto bira\u010dkih mesta zabele\u017eena su ozbiljnija kr\u0161enja izbornih procedura \u0161to je ve\u0107i procenat nepravilnosti od procenta nepravilnosti zabele\u017eenih na predsedni\u010dkim izborima 2017. i parlamentarnim 2016. godine.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n
\n
\n \"\" <\/div>\n \n
\n

Beogradski izbori 2018 \u2013 Drugi izve\u0161taj dugoro\u010dnih posmatra\u010da<\/h2>\n <\/div>\n
\n \n

Kampanja za beogradske izbore, iako su u pitanju lokalni izbori, po nivou ulo\u017eenih resursa, medijske pa\u017enje nacionalnih medija i anga\u017eovanja republi\u010dkih funkcionera u kampanji odgovarala je izbornoj atmosferi za nacionalne izbore.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n
\n
\n \"\" <\/div>\n \n
\n

Beogradski izbori 2018 \u2013 Prvih mesec dana zvani\u010dne kampanje<\/h2>\n <\/div>\n
\n \n

Prvih mesec dana zvani\u010dne kampanje za beogradske izbore obele\u017eeno je onemogu\u0107avanjem doma\u0107ih posmatra\u010dkih misija da prate rad Gradske izborne komisije, poja\u010danom funkcionerskom kampanjom i slu\u010dajevima indirektnog potkupa glasova deljenjem humanitarne pomo\u0107i ili besplatnih programa u organizaciji op\u0161tina ili stranaka.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n
\n
\n \"\" <\/div>\n \n
\n

Beogradski izbori 2018 – Kampanja pre kampanje<\/h2>\n <\/div>\n
\n \n

Iako su beogradski izbori raspisani 15. januara, izborna kampanja po\u010dela je nezvani\u010dno jo\u0161 na jesen jer je u prethodna tri meseca svakodnevno objavljivano u proseku oko 20 medijskih priloga koji su se bavili temom beogradskih izbora. Od ukupno 2.215 analiziranih objava, u periodu od 2. oktobra 2017. godine do 15. januara 2018. godine, predstavnici vlasti bili su zastupljeni skoro \u010detiri puta vi\u0161e u medijima nego predstavnici opozicije, dok su zable\u017eeni i slu\u010dajevi tzv. \u201cfunkcionerske kampanje\u201d.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n