{"status":"ok","elements":"
\n
\n
\n \"\" <\/div>\n \n
\n

Beogradski izbori 2018 – Finalni izve\u0161taj<\/h2>\n <\/div>\n
\n \n
\n
\n
\n

U Srbiji su 4. marta 2018. godine odrz\u030cani redovni beogradski izbori. CRTA posmatra\u010dka misija pratila je celokupan izborni proces. Ovaj izve\u0161taj obuhvata detaljne nalaze kao i preporuke za unapre\u0111enje kvaliteta izbornog procesa.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n
\n
\n \"\" <\/div>\n \n
\n

Analiza zakonodavne vlasti u Srbiji u 2017.godini<\/h2>\n <\/div>\n
\n \n

Rezultati sprovedenog istra\u017eivanja u Republici Srbiji ukazuju na to da zakonodavna vlast u 2017. godini ispunjava 55% indikatora otvorenosti prema ActionSEE regionalnom istra\u017eivanju otvorenosti institucija. Ovaj rezultat ukazuje na to da organi zakonodavne vlasti ne samo da nisu ostvarile o\u010dekivani napredak, ve\u0107 su \u010dak ostvarile lo\u0161iji rezultat u odnosu na 2016. godinu kada je zabele\u017eena ispunjenost 59% posmatranih parametara otvorenosti.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n
\n
\n \"\" <\/div>\n \n
\n

Analiza zakonodavne vlasti u regionu u 2017.godini<\/h2>\n <\/div>\n
\n \n

Centar za istra\u017eivanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), u saradnji sa partnerima iz regionalne mre\u017ee \u201eActionSEE\u201c, pripremila je predlog prakti\u010dne politike, u kom je analiziran nivo transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti zakonodavne vlasti u regionu Zapadnog Balkana. Cilj istra\u017eivanja je da pru\u017ei temeljan pregled stanja u navedenim oblastima, doprinese kvalitetu reforme rada javne uprave, uti\u010de na ja\u010danje principa dobre uprave i pomogne institucijama da ih efikasnije primene u svom radu.<\/p>\n <\/div>\n

\n \n \n Preuzmi PDF<\/span>\n <\/a>\n\n
\n Share<\/span>\n \n \n <\/i>\n <\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n \n<\/div>
\n
\n
\n \"\" <\/div>\n \n
\n

Analiza medijskog izve\u0161tavanja o me\u0111unarodnim akterima: Slu\u010daj Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije<\/h2>\n <\/div>\n
\n \n

Regionalna analiza medijskog izve\u0161tavanja, koju je sprovela organizacija „Crta“,<\/a> u periodu od 14. maja do 10. juna pokazala je da vi\u0161e od tre\u0107ine medijskih objava u Srbiji o me\u0111unarodnim akterima, Evropskoj uniji, SAD i Rusiji, \u00a0bez navedenog izvora, \u0161to je osnov za potencijalne dezinfomacije. U Makedoniji je najve\u0107i procenat medijskih objava \u2013 43 odsto na ovu temu sa citatima neimenovanih izvora. U Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini zabele\u017een je zna\u010dajno ni\u017ei broj objava bez navo\u0111enja citata<\/p>\n <\/div>\n