U subotu 22. decembra ističe mandat aktuelnom Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljubu Šabiću, a proces izbora novog Poverenika još nije pokrenut. Organizacije civilnog društva posvećene ostvarivanju vladavine prava, demokratije i ljudskih prava ponovo pozivaju nadležni skupštinski Odbor za kulturu i informisanje da što pre pokrene proces izbora novog Poverenika i javno nude predlog razrađenih kriterijuma za izbor kandidata.

Jedan od osnovnih zahteva je da se obezbedi kompetetivni proces izbora uz mogućnost učešća i praćenja zainteresovane javnosti. Predloženi su i načini provere da kandidati i kandidatkinje nisu povezani sa političkim strankama, da nisu kršili zakone, profesionalne standarde i pravila struke, kao i da imaju relevantno stručno znanje i iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja, kao i integriteta koji je neophodan za obavljanje kontrole i nadzora rada drugih državnih organa. Pored toga, predloženo je kako osigurati da proces bude javan, otvoren za sve zainteresovane građane i udruženja i da nadležan skupštinski Odbor osigura fer takmičenje.

Ceo predlog kriterijuma za izbor novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti možete naći na ovom linku. Predloge su sačinili Partneri za demokratske promene Srbija, Transparentnost Srbija, Share fondacija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Biro za društvena istraživanja (BIRODI) i Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

Podsećamo, Odbor za kulturu i informisanje je na sednici održanoj 26. novembra odbio da razmatra inicijativu za hitno pokretanje transparentanog procesa izbora novog Poverenika, koju je potpisalo 70 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice.  Za predlog je glasalo 5 članova Odbora, a preostalih 8 se nije izjasnilo.

 

Za sada su na sajtu izvestaj.rs objavljeni izveštaji Zaštitnika građana u otvorenom formatu, što znači da se vrlo jednostavno mogu analizirati i porediti. Korisnici sajta tako mogu porediti preporuke Ombudsmana po različitim oblastima u poslednje tri godine.

Tako se, na primer, može videti kako je rastao broj pritužbi građana, dok se određene preporuke Ombudsmana iz godine u godinu ponavljaju – primera radi tri godine za redom Zaštitnik građana preporučuje donošenje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kako bi svi građani imali jednak pristup pravdi.

 Isto tako, donošenje posebnog zakona radi istrage slučajeva nestalih beba, u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava, nalazi se među preporukama i 2013, i 2014. i 2015. godine.

Planirano je da u toku naredne godine budu objavljeni godišnji izveštaji i drugih nezavisnih državnih organa – Agencije za borbu protiv korupcije, Državne revizorske institucije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Inače, nezavisne institucije imaju ključnu ulogu za uspostavljanje vladavine prava u jednoj državi, pa je važno da javnost ima mogućnost da prati da li se i kako menjaju njihovi nalazi i preporuke. Zbog toga se izveštaji objavljuju u otvorenom formatu, jer to omogućava lakšu pretragu izveštaja, poređenje po oblastima i poređenje stanja kroz godine.