Do 13 časova na lokalnim izborima u Lučanima na glasanje je izašlo ukupno 5.784 birača što je 35 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je Crta posmatračka misija.

Veće nepravilnosti zabeležene su na 11 od ukupno 43 biračka mesta, među kojima su glasanje bez ličnih isprava, kršenje tajnosti glasanja, nekorišćenje nevidljivog spreja i UV lampe, kao i slučajevi vođenja paralelnih spiskova glasača. Kao vid pritiska na birače, izdvajamo slučaj u Kotraži gde su neidentifikovana lica ispred biračkog mesta legitimisala birače.

Mobilni timovi Crta posmatračke misije, koji prate atmosferu i dešavanja van biračkih mesta, su tokom prepodneva primetili veliki broj automobila sa registarskim tablicima iz drugih mesta (Pančevo, Novi Sad, Vršac, Beograd, Kosovska Mitrovica) kao i vozila bez registarskih tablica. Vozila kruže po Dragačevu, zadržavaju se u blizini skoro svih biračkih mesta i neidentifikovane osobe iz vozila komuniciraju sa članovima biračkih odbora.

Zabeleženi su i pritisci na Crtine posmatrače. Prilikom obilaska biračkog mesta Grab, mobilnom timu Crte isečene su gume na automobilu i nepoznata lica sprečila su akreditovanim posmatračima pristup biračkom mestu.

Na dodatnih 11 biračkih mesta bilo je i manjih nepravilnosti, kao što su nepravilno uređena biračka mesta, promotivni materijali izbornih lista u krugu manjem od 50 metara i upotreba mobilnih telefona.

Crta poziva sve aktere na odgovorno ponašanje i poštovanje izbornog procesa kako bi se smanjile tenzije i obezbedila regularnost izbornog procesa.

Biračka mesta u Lučanima otvorena su za glasanje na lokalnim izborima  i početak glasanja protiče uglavnom u skladu sa propisanim procedurama saopštila je CRTA posmatračka misija. Pravo glasa na lokalnim izborima u Lučanima ima ukupno 16.483 građana, a na izborima učestvuje 8 izbornih lista.

Do 10 časova na glasanje je izašlo ukupno 2.049 što je 12.4% od ukupnog broja birača.

Na sva 43 biračka mesta Crtinim posmatračima je dozvoljen pristup i posmatranje izbornog dana.

Biračka mesta otvorena su uglavnom na vreme. Kašnjenje do pola sata zabeleženo je na pet biračkih mesta. Tek svako peto biračko mesto u Lučanima je dostupno za osobe sa invaliditetom.

Na nekoliko biračkih mesta zabeležene su nepravilnosti. Vreća sa izbornim materijalom nije bila zatvorena prilikom prijema na jednom biračkom mestu. Na četiri biračka mesta kontrolni list nije bio ubačen na početku glasanja u praznu kutiju prilikom glasanja prvog birača, dok na otvaranju četiri biračka mesta nisu bili prisutni svi članovi stalnog sastava biračkog odbora. Na biračkom mestu Kotraža zabeležene su veće tenzije pa je intervenisala i policija.

Među manjim izbornim nepravilnostima izdvajaju se biračka mesta koja nisu bila pripremljena u skladu sa propisanim procedurama, što su naši posmatrači utvrdili na tri mesta.

Nastavljamo da pratimo na koji način će ove nepravilnosti uticati na kvalitet i rezultate izbornog procesa.

Lokalni izbori se danas održavaju, pored Lučana gde CRTA posmatračka misija ima raspoređene posmatrače na biračkim mestima, i u Kladovu, Kuli i Doljevcu.

 

CRTA posmatračka misija posmatraće izborni dan u Lučanima u nedelju 16. decembra. CRTA posmatrači biće raspoređeni na svih 43 biračkih mesta u Lučanima dok će mobilni timovi pratiti dešavanja van biračkih mesta.

Posmatrači će na biračkim mestima biti od početka priprema za otvaranje biračkih mesta, pa sve dok članovi biračkih odbora ne objave rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime će se obezbediti sveobuhvatan uvid u dešavanja na biračkim mestima tokom izbornog dana.

Pravo glasa na lokalnim izborima u Lučanima ima ukupno 16.483  građana, a na izborima učestvuje 8 izbornih lista.

Lokalni izbori se pored Lučana održavaju i u Kuli, Kladovu i Doljevcu.

 

 

 

Lokalni izbori za odbornike skupština 4 opštine održaće se 16. decembra 2018. godine. U Kladovu, Kuli i Doljevcu su raspisani vanredni izbori, dok će se jedino u Lučanima održati redovni.  Pomoću našeg portala “Ko je na vlasti” dostupne su vam informacije o tome ko su aktuelni, a ko prethodni odbornici, kako se troši budžet na lokalu, da li je bilo slučajeva stranačkog “preletanja”,  a moguće je i uporediti rezultate dosadašnjih izbora u ove 4 opštine.

 

Saznajte sve o odbornicima u Lučanima ovde, u Kladovu ovde, u Kuli ovde i u Doljevcu ovde.

Izbori za odbornike skupština opština Lučani, Kula, Kladovo i Doljevac se održavaju 16.decembra. Kako je naše građansko pravo da izađemo na izbore i glasamo za predstavnike vlasti koji će u naše ime donositi odluke, vreme je da ponovimo gradivo u vezi sa lokalnim izborima. Sve ono što vas je interesovalo o izborima, a niste imali koga da pitate, sada vam je dostupno. Pred vama je prva grupa pitanja i odgovora, koja se odnosi na rapisivanje izbora, izborne liste, rezultate i mandate odbornika.

 

 

Izbore za odbornike jedinica lokalne samouprave raspisuje predsednik Narodne skupštine najkasnije 30 dana pre isteka mandata tekućeg saziva. Od dana raspisivanja do dana sprovođenja ne može proći manje od 45 niti više od 60 dana.

Mandat odbornika Skupštine opštine Lučani u tekućem sazivu ističe 26. februara 2019. godine. Predsednica Narodne skupštine raspisala je 28. oktobra 2018. godine  izbore za odbornike u ovoj opštini za 16. decembar 2018. godine.

Mandat odbornika skupština opština Kula, Kladovo i Doljevac prestao je usled odluke Vlade o raspuštanju skupština ovih opština.

 

 

Za odbornika može biti izabran punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se održavaju izbori , a  mogu ga predložiti registrovane političke stranke, koalicije i grupe građana, čije izborne liste svojim potpisima podrži najmanje 30 birača po predlogu za svakog kandidata na izbornoj listi, s tim da predlagač ne može na izbornoj listi imati manje od jedne trećine kandidata od ukupnog broja odbornika koji se bira. U jedinicama lokalne samouprave u kojima ima manje od 20.000 birača, dovoljno je da izbornu listu potpisom podrži 200 birača.

U slučaju predstojećih izbora, imajući u vidu broj birača u opštinama u kojima će se održavati izbori, u opštinama Kula i Kladovo izborne liste moraće da budu podržane od strane 30 birača po kandidatu na izbornoj listi, dok će u opštinama Doljevac i Lučani (koje imaju manje od 20.000 birača) biti dovoljno da svaku listu podrži ukupno 200 birača.

Kako ni u jednoj od jedinica lokalne samouprave u kojima će se sprovesti izbori nije imenovan javni beležnik, potpisi podrške izbornim listama se overavaju u opštinskim upravama/prijemnim jedinicama osnovnih sudova.

 

 

Izborne liste kandidata za odbornike podnose se Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) najkasnije 15 dana pre dana izbora, odnosno do 30. novembra 2018. godine u ponoć.

Izborna lista sadrži: naziv podnosioca izborne liste, naziv izborne liste, ime i prezime nosioca izborne liste ako je određen, podatke o svim kandidatima za odbornike (redni broj na izbornoj listi, ime i prezime, godina rođenja, zanimanje, prebivalište i adresa stanovanja), ime i prezime i potpis lica koje je ovlašćeno da podnese izbornu listu.

Podnosioci izbornih lista mogu odrediti nosioca izborne liste. Lice koje se odredi za nosioca liste mora dati svoje odobrenje. Nosilac izborne liste ne mora biti i kandidat za odbornika.

Kandidat za odbornika koji je prvi na listi kandidata, ne mora istovremeno biti i nosilac liste, već to mogu biti dva različita lica.

Ako izbornu listu podnosi stranačka koalicija, u izbornoj listi se navodi stranačka pripadnost svakog kandidata sa liste.

Izborna lista se može povući od strane podnosioca, najkasnije do dana utvrdjivanja zbirne izborne liste od strane Opštinske izborne komisije.

 

 

Opštinska izborna komisija utvrđuje zbirnu izbornu listu i objavljuje je u službenom listu jedinice lokalne samouprave najkasnije 10 dana pre dana izbora, odnosno do 05.12.2018. godine u ponoć.

Zbirna izborna lista sadrži sve izborne liste, sa ličnim imenima svih kandidata i podacima o godini rođenja, zanimanju i prebivalištu.

Redosled izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje se prema redosledu njihovog proglašavanja.

 

 

Posle zatvaranja biračkog mesta birački odbor utvrđuje rezultate glasanja na biračkom mestu.

Utvrđivanju rezultata glasanja moraju da prisustvuju svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamenici.

Pošto konstatuje da su nakon izvršene logičko-računske kontrole, rezultati glasanja logičko-računski ispravni, birački odbor popunjava Zapisnik o radu biračkog odbora tako što u zapisnik čitko upisuje:

1) broj primljenih glasačkih listića;

2)  ukupan broj neupotrebljenih listića;

3) ukupan broj upisanih birača (broj birača upisanih u izvod iz BS i, ako su dostavljeni, broj birača upisanih u spisak naknadnih promena i poseban spisak pripadnika vojske)  ;

4) broj birača koji su glasali (zaokruženi u izvodu iz biračkog spiska);

5) broj birača koji su glasali van biračkog mesta;

6) broj birača glasalih uz pomoć drugog lica;

7) broj nevažećih glasačkih listića;

8) broj važećih glasačkih;

9) broj glasova datih za svaku od izbornih lista.

 

 

Broj birača koji su glasali može biti manji ili jednak od broja birača upisanih u birački spisak. Ako u zapisniku stoji da je glasalo više birača nego što ih je upisano u izvod iz biračkog spiska, postoji propust u radu biračkog odbora. To može biti posledica greške u brojanju i pisanju pa birački odbor ispravlja zapisnik ali ako je nastao zbog toga što je dozvoljeno glasanje licu koje nije upisano u birački spisak, to je grubo kršenje izborne procedure i glasanje se na tom biračkom mestu poništava i ponavlja.

Budući da birač može glasati samo jedanput broj glasačkih listića koji se nalaze u kutiji ne sme biti veći od broja birača koji su glasali (koji su zaokruženi u izvodu iz biračkog spiska i kojima je uručen glasački listić).

Ako je broj listića u kutiji veći od broja glasalih, postoji propust u radu biračkog odbora. Taj propust može biti posledica greške u brojanju i zapisivanju i tada se ispravlja u zapisniku, ali ako je propust posledica toga što je jedno lice dobilo više glasačkih listća, birački odbor se raspušta a glasanje na biračkom mestu se ponavlja.

Kako se biraču uručuje samo jedan glasački listić, broj primljenih listića treba da bude jednak zbiru neupotrebljenih glasačkih listića i broja birača koji su glasali.

Svi listići koji se nalaze u kutiji mogu da budu ili važeći ili nevažeći, pa i ukupan broj listića u kutiji treba da bude jednak zbiru važećih i nevažećih listića a ako nije, birački odbor ponovo će prebrojati listiće.

Na svim važećim listićima glasalo se za nekog od kandidata pa i zbir glasova koji je dobilo svako od kandidata mora biti jednak broju važećih listića, a kada to nije slučaj birački odbor ponovo će prebrojati važeće listiće i glasove koji su kandidati dobili.

 

 

U raspodeli mandata učestvuju one izborne liste koje su dobile najmanje 5% glasova od ukupnog broja glasova birača koji su glasali. Stranke/koalicije  nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata i kad su dobile manje od 5% glasova od ukupnog broja birača koji su glasali, s obzirom na to da se na ove subjekte primenjuje tzv. “prirodni prag”.

Opštinska izborna komisija  raspodeljuje mandate primenom sistema najvećeg količnika, i to tako što se ukupan broj glasova koji je dobila svaka pojedina lista podeli brojevima od jedan zaključno sa brojem koji odgovara broju odbornika koji se biraju u skupštinu jedinice ). Tako dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini, a u obzir se uzima onoliko najvećih količnika koliko se bira odbornika u skupštinu jedinice lokalne samouprave. Svaka izborna lista dobija onoliko mandata koliko tih količnika na nju otpada.

Ako dve izborne liste ili više izbornih lista dobiju iste količnike na osnovu kojih se dodeljuje jedan mandat, a nema više neraspodeljenih mandata, mandat će se dodeliti listi koja je dobila veći broj glasova.

Opštinska izborna komisija  u roku od 24 časa od zatvaranja biračkih mesta vrši raspodelu odborničkih mandata i objavljuje rezultata izbora u službenom listu  jedinice lokalne samouprave.

Izborna komisija jedinice lokalne samouprave najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnih rezultata izbora sve dobijene mandate sa izborne liste dodeljuje kandidatima po redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa liste.