Kampanju obeležilo falsifikovanje izjava podrške birača.

Izbornu kampanju, u periodu od 4. do 18. aprila, obeležili su slučajevi falsifikovanja izjava podrške birača, sukob pravnih stanovišta Republičke izborne komisije i Upravnog suda oko prava stranaka na status stranke nacionalne manjine, informacije o postojanju organizovane kriminalne grupe koja poseduje baze ličnih podataka građana. Atmosferu kampanje karakterišu i navodi o pritiscima na birače i kupovini glasova, posebno među romskom populacijom i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Postojeći pravni i institucionalni okvir, pokazao je da ne može da odgovori na pokušaje zloupotrebe sistema i narušavanja celog izbornog procesa. Sve što je do sad obeležilo predizborni proces upravo pokazuje koliko je potrebno da građani budu na straži”, izjavila je Vukosava Crnjanski, direktorka CRTE.

Posmatračka misija prisustvovala je svim sednicama RIK-a u periodu izveštavanja, pre svega u cilju praćenja i analize procesa proglašenja izbornih lista.

“Falsifikovanje više od 15 hiljada izjava građana na sedam od 29 podnetih izbornih lista, kao i proglašenje zbirne izborne liste na kojoj se nalazi jedna partija za koju je utvrđeno da je podnela falsifikovane izjave građana potrebne za podnošenje izborne liste, dovela je u pitanje legalnost i legitimnost izbornog procesa”,  izjavio je Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije „Građani na straži”.

Posmatračka misija je informisana o pojavi „duplih“ podrški birača izbornim listama. Zabeležen je slučaj da je jedno isto lice, u kratkom vremenskom roku, potpisalo izjavu o podršci izbornoj listi dve političke partije, da su obe overene od strane organa nadležnog za overu, a da je, zapravo, građanin podršku dao samo jednoj listi.

“Iako je Republička izborna komisija (RIK) u skladu sa važećim zakonima sprovodila svoje aktivnosti, RIK nije uspela da adekvatno odgovori na svaki pokušaj izigravanja zakona i/ili nepravilnosti prilikom podnošenja izbornih lista, zbog nedorečenih zakonskih rešenja i manjka kapaciteta stručne službe”, izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Najčešće zloupotrebe korišćenja javnih resursa bile su u vidu učešća predstavnika državnih organa, lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća na skupovima i drugim predizbornim aktivnostima stranaka, kao i promocije lokalnih funkcionera i stranaka pri otvaranju ili renoviranju javnih objekata ili tokom javnih skupova. Registrovani su slučajevi primoravanja zaposlenih u javnim preduzećima da učestvuju na skupovima političkih partija. Kao i u prethodnom periodu političke stranke su pokretale brojne socijalne i humanitarne aktivnosti, što ne spada u zakonom dozvoljene aktivnosti političkih stranaka.

U ovom periodu SNS je imao najintenzivniju kampanju na teritoriji cele Srbije koristeći sve kanale komunikacije skoro podjednako, izuzev debata. Znatno slabiju kampanju po intenzitetu imale su DSS/Dveri, DS/Nova stranka, SPS i LDP/SDS/LSV.

Kada je reč o medijskom izveštavanju o izbornom procesu, u ovom izveštajnom periodu premijer Srbije je bio zastupljen na najviše naslovih strana – ukupno 34 od 107 i to u pozitivnom kontekstu. Kako se izbori približavaju, njegovo prisustvo na naslovnim stranama je sve veće. Ministri se veoma retko pojavljuju na naslovnim stranama. Kada su u pitanju opozicioni lideri na najviše naslovnica se našao lider Demokratske stranke i u svim slučajevima u izuzetno negativnom kontekstu dok ostalih opozicionih aktera nema na naslovim stranama.

CRTA posmatračka misija «Građani na straži» će na izborni dan imati posmatrače na 450 biračkih mesta. Posmatrači će na biračkim mestima posmatrati najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova. Tokom izbornog dana, posmatračka misija će iz Medija centra javnost obaveštavati u nekoliko navrata o tome kako protiče glasanje i saopštavati informacije o izlaznosti kao i rezultatima glasanja i to planiranima termina u 9.30, 12, 15, 18 časova i nakon zatvaranja biračkih mesta.

Preuzmite dokument

Falsifikovanje više od 15 hiljada izjava građana na sedam od 30 podnetih izbornih lista, kao i proglašenje zbirne izborne liste na kojoj se nalazi jedna partija za koju je dokazano da je podnela falsifikovane izjave građana potrebne za podnošenje liste.

CRTA posmatračka misija «Građani na straži» pozdravlja odluku Republičke izborne komisije (RIK) da ne proglasi šest izbornih lista za koje je utvrđeno da su podnele određeni broj falsifikovanih izjava građana.

Međutim, na zbirnoj izbornoj listi za parlamentarne izbore na kojoj će birači 24. aprila zaokruživati listu kojoj daju glas da ih predstavlja u Narodnoj skupštini naći će se i Republikanska stranka, za koju je utvrđeno da je podnela oko 900 falsifikovanih izjava građana. Podsećamo da je RIK, tek nakon što je proglasio ovu izbornu listu, utvrdio da postoje falsifikovane izjave građana.

CRTA posmatračka misija «Građani na straži» smatra da je RIK trebalo da ostane dosledan stavu da nijedna izborna lista koja je priložila falsifikovane izjave građana ne može učestvovati na izborima uključujući i Republikansku stranku. Smatramo da je RIK trebalo da u slučaju Republikanske stranke iskoristi vanredni pravni lek i poništi rešenja o proglašenju izborne liste a da ostavi eventualno Upravnom sudu da u drugostepenom postupku reši ovaj slučaj.

CRTA posmatračka misija «Građani na straži» izražava zabrinutost što predlog o poništavanju izborne liste Republikanske stranke nije došao ni od jednog člana stalnog ili proširenog sastava RIK-a.

Pored svega, CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ ukazuje na potrebu što efikasnije i brže reakcije nadležnih institucija u pogledu rasvetljavanja svih okolnosti koje se odnose na masovno falsifikovanje izjava podrške birača i što hitnijeg pronalaženja odgovornih lica.

Povodom više od 15 hiljada falsifikovanih potpisa građana, zakonitost i legitimitet izbornog procesa zavisi isključivo od toga šta će preduzeti nadležni organi u naredna 24 časa.

Povodom činjenice da je Republička izborna komisija (RIK) ustanovila do sada više od 15 hiljada falsifikovanih potpisanih izjava birača na šest lista, od kojih je jedna čak i proglašena, CRTA posmatračka misija “Građani na straži” smatra da u ovom trenutku zakonitost i legitimitet celokupnog izbornog procesa zavisi isključivo od toga šta će preduzeti nadležni organi u naredna 24 časa.

Republička izborna komisija je propustila da utvrdi falsifikovane potpisane izjave građana za listu Republikanske stranke pre nego što je tu listu proglasila kao važeću. RIK sada jedino može da primeni vanredni pravni lek koji bi za sobom povukao odlaganje rokova za ostale izborne radnje a time se dovodi u pitanje održavanje izbora 24. aprila. S druge strane, ukoliko se ne poništi lista Republikanke stranke, onda se dovodi u pitanje celokupni izborni proces jer će se dozvoliti stranci koja je falsifikovala potpise da ravnopravno učestvuje u izbornom procesu.

Posmatračka misija „Građani na straži“ će zvanično zatražiti uvid u potpisane izjave podrške građana listama koje su predate Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) jer samo potpuna transparentnost može da povrati poverenje javnosti u celokupni proces.

Prvi izveštaj dugoročnih posmatrača za period 24. mart – 3. april

Političke stranke su umereno aktivne u dosadašnjoj predizbornoj kampanji. Po prisutnosti i intenzitetu do sada dominira Srpska napredna stranka, dok je daleko iza nje prva sledeća Demokratska stranka, pa zatim ostali učesnici izbora. U izbornoj kampanji osetno nedostaju konkretne politike, jasne političke poruke i javno dostupni predizborni programi pokazuju nalazi posmatračke misije “Građani na straži” koju sprovodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA. Ukupno 34 dugoročna posmatrača prikupljali su informacije o kvalitetu celokupnog izbornog procesa u periodu od 24. marta do 3. aprila 2016. godine u svim okruzima u Srbiji.

Ono što se moglo čuti i videti na terenu su uglavnom liderske kampanje, sa jako malo prostora za debatu i dijalog. U javnim nastupima političkih lidera, dominirale su ekonomske teme i izgradnja infrastrukture (SNS), socijalne teme, briga za stare, radnike i penzionere (SPS), transparentnost političkih stranaka, stručni kadrovi i “nova rešenja” (DS).

«Nakon izbora 2008. godine imamo stalno smanjenje broja birača koji glasaju. Osim značajnog porasta apstinencije na izborima, primećen je osetan porast nevažećih glasačkih listića, što zajedno sa porastom apstinencije u kontekstu manjka poverenja u institucije, ukazuje na porast nezadovoljnih i razočaranih aktivnih birača» izjavila je Vukosava Crnjanski, direktorka CRTE.

Najprisutniji vid kampanje u ovom momentu širom Srbije je organizovanje štandova. Najmanje zastupljeni vidovi komunikacije su upravo oni koji iziskuju najviše finansijskih i ljudskih resursa: debate, kampanja od vrata do vrata, komunikacija putem SMS poruka i oglašavanja u medijima.

«Postoje široko rasprostranjeni navodi o kupovini glasova, pritiscima, fizičkom nasilju i zastrašivanju od strane različitih političkih partija, njihovih aktivista ili birača prema drugim biračima, političkim partijama. Naši posmatrači u ovom periodu nisu prikupili dovoljno dokaza da bismo sa sigurnošću mogli da tvrdimo da su ovi incidenti rasprostranjeni u meri u kojima se o njima govori i da time utiču na ishod izbora» izjavio je Raša Nedeljkov, šef posmatračke misije «Građani na straži».

Posmatrači su zabeležili da su državni i lokalni funkcioneri učestvovali u kampanji u korist neke političke stranke ili bili uključeni u rad štabova političkih stranaka, predizborne događaje, distribuciju materijala kampanje tokom radnog vremena. Registrovani su i prigovori političkih partija o nejednakom pristupu medijima dok su u opštinama u devet okruga registrovani slučajevi povezanosti lokalnih medija sa određenim političkim partijama ili kandidatima.

Izborni organi u posmatranom periodu su sprovodili aktivnosti u skladu sa zakonom. Sve gradske i opštinske izborne komisije su počele sa radom na vreme i u skladu sa propisima.

«Iako postoji otvorenost izborne administracije za saradnju sa posmatračima, posmatranje rada izbornih organa nije u dovoljnoj meri omogućeno, zbog nepostojanja jasnih procedura akreditovanja posmatrača za praćenje opštinskih i gradskih izbornih komsija. Zahvaljujući radu posmatračke misije “Građani na straži” u dva slučaja su promenjene procedure opštinske i gradske izborne komisije i predviđena je procedura za akreditovanje posmatrača, koja do tada nije postojala”, izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima posmatračke misije.

U okviru dugoročnog praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Preuzmite dokument

CRTA prati celokupan izborni proces u okviru posmatračke misije „Građani na straži“ : period pre izbornog dana, izborni dan i period posle izbornog dana.

Posmatračka misija «Građani na straži», koju sprovodi CRTA, otpočela je posmatranje kvaliteta izbornog procesa na terenu.

Ukupno 30 dugoročnih posmatrača, obučenih po najvišim međunarodnim standardima, posmatraju i prikupljaju informacije o tome kako se sprovodi izborna kampanja, zatim rad izborne administracije, da li se i kako koriste javni resursi u kampanji i kako mediji izveštavaju.

CRTA će pratiti celokupan izborni proces u okviru posmatračke misije „Građani na straži“ i to će biti prvi put da jedna domaća organizacija prati kompletan izborni proces: period pre izbornog dana, izborni dan i period posle izbornog dana. Sve do dana izbora dugoročni posmatrači, biće raspoređeni u svakom od postojećih okruga, time ostvarujući jednaku mogućnost dobijanja informacija o toku i trendovima izbornog procesa za teritoriju cele Srbije.

«Naš cilj je da efikasno ispratimo i analiziramo primenu zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora i da informišemo građane o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa i dešavanja tokom kampanje, ali i da i obezbedimo brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije ukoliko ih bude bilo» kaže Raša Nedeljkov, vođa tima CRTA posmatračke misije «Građani na straži».

CRTA posmatrači u okviru posmatračke misije “Građani na straži” tokom izbornog dana posmatraće kvalitet izbornog procesa na 450 biračkih mesta. Posmatrači će biti na biračkim mestima od početka priprema za otvaranje biračkih mesta pa sve dok članovi biračkih odbora ne objave rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime će se obezbediti apsolutan uvid u to šta se dešavalo na biračkim mestima tokom izbornog dana.

Nakon procesa glasanja tokom izbornog dana, posmatrači će pratiti rad Republičke izborne komisije do saopštavanja zvaničnih rezultata kao i proces žalbi na rad biračkih odbora i Republičke izborne komisije ukoliko ih bude.

Metodologija za dugoročno praćenje izbornog procesa koju CRTA primenjuje se bazira na najvišim međunarodnim standardima za posmatranje izbora (Deklaracija o principima za međunarodno posmatranje izbora, Kodeks ponašanja za međunarodne posmatrače izbora, Deklaracija o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija i Kodeks ponašanja za nepartijske posmatrače) što omogućava izveštavanje o kvalitetu samog izbornog procesa.

CRTA će pratiti celokupan izborni proces u okviru posmatračke misije „Građani na straži“.

Cilj posmatračke misije ’Građani na straži’ u toku izborne kampanje 2016. godine je da efikasno isprati i analizira primenu zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora, informiše građane o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa i dešavanja tokom kampanje, i obezbedi brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije.

PERIOD PRE IZBORNOG DANA

Tokom ovog perioda naš tim će pratiti više aspekata izbornog procesa: izbornu kampanju (opšte informacije u vezi sa kampanjom; glavne teme kampanje; generalnu atmosferu kampanje; slučajevi neregularnosti ali i slučajevi teških povreda izbornog zakona tokom izvođenja kampanje), rad izborne administracije, korišćenje javnih resursa u kampanji i kako mediji izveštavaju.

U periodu od 24. marta do dana izbora, 24. aprila 2016 godine, naši specijalno obučeni dugoročni posmatrači, ukupno njih 30, biće raspoređeni u svakom od postojećih okruga, time ostvarajući jednaku mogućnost dobijanja informacija o toku i trendovima izbornog procesa za teritoriju cele Srbije[1].

Suštinska uloga dugoročnih posmatrača je posmatranje i ocena efektivnosti i nepristrasnosti izborne administracije, primene izbornih zakona i regulativa, prirode kampanje i političkog ambijenta. U tom cilju, naši dugoročni posmatrači će uspostavljati i održavati kontakte sa regionalnom i lokalnom administracijom i predstavnicima vlasti, političkim partijama i kandidatima, liderima manjinskih grupa i građanskim društvom, uključujući grupe za zaštitu ljudskih prava, ženske organizacije, druge NVO i predstavnike medija.

Naša metodologija za dugoročno praćenje izbornog procesa se bazira na najvišim međunarodnim standardima za posmatranje izbora (Deklaracija o principima za međunarodno posmatranje izbora[2], Kodeks ponašanja za međunarodne posmatrače izbora, Deklaracija o principima za nepartisjko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija[3] i Kodeks ponašanja za nepratijske posmatrače) što nam omogućava da izveštavamo o kvalitetu samog izbornog procesa.

IZBORNI DAN – 24. april 2016. godine

Naš fokus tokom izbornog dana biće posmatranje kvaliteta samog izbornog procesa. Naši posmatrači biće raspoređeni na  450 biračkih mesta. Nakon intenzivnog treninga sprovedenog od strane CRTA tima, naši posmatrači će na biračkim mestima posmatrati najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova. Naši posmatrači će biti na biračkim mestima od početka priprema za otvaranje biračkih mesta pa sve dok članovi biračkih odbora ne objave rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime ćemo obezbediti apsolutan uvid u to šta se dešavalo na biračkim mestima tokom izbornog dana.

PERIOD POSLE IZBORNOG DANA

Nakon procesa glasanja tokom izbornog dana, naši posmatrači će pratiti rad Republičke izborne komisije do saopštavanja zvaničnih rezultata. Takođe, pratićemo i proces žalbi na rad biračkih odbora i Republičke izborne komisije ukoliko ih bude.

KAKO DOBIJAMO INFORMACIJE OD POSMATRAČA SA TERENA

Naši posmatrači obučeni su da posmatraju kvalitet izbornog procesa u periodu pre izbora, na sam izborni dan i kao posle dana izbora. Posmatrači će nalaze svog posmatranja na terenu unositi u standardizovani formular koji će prosleđivati CRTA centru za komunikacije u Beogradu. Rezultati svakog posmatranja unosiće se u posebnu bazu podataka koja nam omogućava da na jednostavan način obradimo, analiziramo i protumačimo podatke.

Kako bi se testirala spremnost cele infrastrukture za praćenje izbornog dana, kao i mehanizam za prikupljanje i obradu podataka, simulacija izbornog dana biće održana u prostorijama CRTE 19. aprila. U simulaciju će biti uključeni svi posmatrači koji će biti raspoređeni na biračkim mestima na sam dan izbora, operateri call centra za prijem podataka i svi ostali članovi tima.

Sve informacije o radu posmatračke misije «Građani na straži»  objavljivaće se na sajtu CRTE www.crta.rs.

[1] Posmatračka misija «Građani na straži» neće imati raspoređene posmatrače na teritoriji Kosova i Metohije

[2] https://www.ndi.org/dop

[3] https://www.ndi.org/DoGP