Naša istraživačka delatnost usmerena je na pitanja stepena razvoja demokratije, parlamentarizma i parlamentarnih procedura, transparentnosti i otvorenosti institucija kao i odgovornosti nosilaca javnih funkcija.

Podatke do kojih dođemo kroz istraživanja, koristimo kao osnovu za davanje preporuka za unapređenje rada institucija. Takođe, rezultate istraživanja koristimo kao argumente za kreiranje i sprovođenje kampanja javnog zagovaranja.

Cilj istraživanja je da utvrdi stepen spremnos građana i građanki Srbije da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju razne oblike učešća građana, od glasanja na izborima do pokretanja i učešća u konkretnim akcijama, i pra promene u stepenu učešća tokom vremena. Rezulta istraživanja sprovedenog 2017. godine pokazuju da je prekinut generalni trend pozitivnih promena iz prethodne godine. U odnosu na 2016. godinu, promene u meri angažovanosti  i učešća građana u demokratskim procesima nesistematski variraju kroz različite indikatore.

CRTA, u okviru inicijative Otvoreni parlament, uz podršku Ipsos Strategic Marketinga sprovela je istraživanje “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji“, četvrtu godinu za redom. Cilj istraživanja je da utvrdi stepen spremnosti građanki i građana Srbije da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije – od glasanja na izborima do pokretanja i učešća u konkretnim akcijama, i da prati promene u stepenu učešća tokom vremena.

U proteklih godinu dana parlamenti u regionu napravili su manji napredak u pogledu unapređenja dostupnosti podataka o svom radu i otvorenosti ka javnosti.

Parlamentarna praksa u Srbiji u poslednjih 25 godina pokazuje značajnu marginalizaciju rada skupštinskih odbora.

Istraživanje je svojevrsni prikaz demokratskog stanja društva.

Centralna tema studije je donošenje zakona po hitnom postupku, pre svega zato što je ovaj model zakonodavne aktivnosti postao sve zastupljeniji u poslednjoj deceniji.

Izveštaj „Index otvorenosti parlamenata – Srbija i region“ ima za cilj da nas uputi u stanje otvorenosti parlamenata u regionu i zasniva se na istraživanju primene kriterijuma o otvorenosti parlamenata sadržanih u Deklaraciji o otvorenosti parlamenata.

Istraživanje predstavlja svojevrsni prikaz demokratskog stanja jednog društva. Cilj je, da se iz godine u godinu, prati i utvrđuje stepen spremnosti građana i građanki Srbije da učestvuju u demokratskim procesima.

Poslanice češće podnose amandmane na zakonske predloge i više učestvuju u diskusijama o zakonima nego poslanici ali teže ulaze u poslaničke krugove, čemu obično prethodi otežan uspon kroz stranačke strukture.