„Građani zahtevaju odgovornost od predstavnika vlasti. Predstavnici vlasti polažu račun građanima“

To je naša vizija koju nastojimo da ostvarimo zajedno sa građanima.

 

CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost  je aktivistička organizacija civilnog društva, osnovana 2002. godine. Naš cilj je da zajedno sa građanima pomažemo izgradnju i jačanje demokratije ali i da je branimo kada je ugrožena, kroz zastupanje za unapređenje odgovornosti i otvorenosti u radu vlasti. Koristimo istraživanja, analize, medijske tehnike i nove tehnologije u cilju borbe za odgovornije društvo. Pokretači smo više inicijativa, kao što su Građani na straži, Otvoreni parlament i Istinomer.

 

Ako želite da živite u društvu gde su građani slobodni i jednaki pred zakonom, gde institucije štite javni interes i gde su mediji nezavisni, a spremni ste da marljivo i predano radite da se te želje ostvare,  pozivamo vas da nam se pridružite i budete deo tima na sledećim pozicijama:

 

Koordinator/ koordinatorka projekta

 

Treba nam osoba koja ima znanje i dokazano iskustvo u osmišljavanju i samostalnom upravljanju projektima i projektnim timovima; povezivanju i umrežavanju pojedinaca, timova i organizacija; evaluaciji i izveštavanju; da je zanima društvena i politička situacija u zemlji; da bude odlično organizovana, da poštuje rokove i ciljeve a da ima sposobnost da radi pod pritiskom; da bude timski igrač; da ima visoko obrazovanje, da zna engleski.

 

Projektni asistent/ projektna asistentkinja

 

Za ovu poziciju tražimo osobu koja će biti podrška koordinatoru/ki projekta i timu angažovanom na sprovođenju projekata da se obave zadaci, ispune, i nadmaše, očekivanja i pripremi sadržaj za finansijski i narativni izveštaj; da može da razume širu sliku, a da preuzme odgovornost za detalje vezane za realizaciju projekata; da ima visoko obrazovanje, da zna engleski.

 

Finansijski koordinator/ finansijska koordinatorka

 

Ova osoba treba da poznaje propise i da ima iskustvo u finansijskom izveštavanju prema projektnim ugovorima, jer očekujemo da učestvuje u pripremi dokumentacije za donatore, a u skladu sa propisima Republike Srbije.

 

Molimo kandidate i kandidatkinje da biografiju i motivaciono pismo, sa napomenom za koju poziciju se prijavljuju, pošalju najkasnije do ponedeljka, 2. jula 2018. (do ponoći) na e-mail adresu [email protected].