close
Inicijative

Vodite računa – Vlast raspolaže budžetom u ime građana. Zato moramo da vodimo računa kako se troši naš novac.

box-vodite-racuna
Tags : inicijativa