close
Inicijative

Izveštaj.rs – Nezavisi državni organi kontrolišu rad vlasti i predlažu preporuke za unapređenje u ime građana.

box-izvestaji

www.izveštaj.rs

Uskoro opširnije…

Tags : inicijativa