close

Uncategorized

IzveštajiUncategorizedVesti

Preduzeti konkretne korake ka uređenju izbornih pravila u skladu sa standardima za fer i slobodne izbore

CRTA – Predstavljanje izveštaja kampanje za predsedničke izbore2

Kvalitet izbora ocenjuje se sagledavanjem celokupnog izbornog procesa, a ne samo posmatranjem izbornog dana. Izborna kampanja nije bila u skladu sa standarima za slobodne i fer izbore dok su sam izborni dan 2. aprila, kao i post izborni proces prošli  uglavnom u skladu sa zakonskim procedurama, saopštila je CRTA posmatračka misija “Građani na straži” na predstavljanju svog završnog izveštaja o posmatranju predsedničkih izbora 2017. godine. Intezitet vidljivih neravnopravnosti u medijima, prikrivena ali i otvorena podrška javnih funkcionera jednom kandidatu, kampanja za predsednika države sa pozicije premijera, kao i brojni navodi o kupovini glasova i pritiscima na birače, ukazuju da se predizborni period ne može oceniti kao fer, slobodan i u skladu sa međunarodnim demokratskim standardima.

“Izborna kampanja bila je obeležena medijskom neravnopravnošću i funkcionerskom kampanjom zbog čega je važno da se u narednom periodu preduzmu konkretni koraci za unapređenje izbornih procedura i pravila u skladu sa međunardnim standarima za fer i slobodne izbore. Za početak potrebno je da institucije koje su nadležne za sprovođenje izbora rade svoj posao i da se poštuje zakon” izjavio je Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Da bi kontrola predizborne kampanje bila delotvorna neophodno je propisati kratke rokove u kojima Agencija za borbu protiv korupcije i Regulatorno telo za elektronske medije (REM) u toku kampanje postupaju po prijavama.

U cilju zabrane zloupotrebe javnih resursa za potrebe političke kampanje potrebno je jasnije definisati anti-korupcijske propise. Relevantnim propisima potrebno je izričito zabraniti funkcionerima da u toku predizborne kampanje pokreću projekte koji se finansiraju iz budžetskih sredstava kao i učešće na skupovima koje organizuju organi vlasti, uključujući tu i dobrotvorne aktivnosti finansirane iz budžeta. U slučaju kršenja ove pravne norme potrebno je predvideti odgovarajuće prekršajne kazne za državne funkcionere i nameštenike.

Kako bi se izbegla medijska diskriminacija neophodno je uvesti obavezu da REM izveštava javnost o radu emitera tokom i nakon predizborne kampanje, da se zakonom preciznije definišu zadaci i obaveze REM-a, i postupak utvrđivanja odgovornosti za članove Saveta REM-a u slučaju nepostupanja u skladu sa svojim nadležnostima. Ovim bi se osnažio REM da štiti javni interes u radu elektronskih medija i sprečila bi se praksa iz izborne kampanje 2017. godine kada je REM samoinicijativno ograničio svoje nadležnosti.

Iako je Republička izborna komisija postupala uglavnom u skladu sa ovlašćenjima, treba razmotriti reformisanje RIK-a u pravcu njegove profesionalizacije, kako bi se unapredila samostalnost i nezavisnost ovog organa. Veliki problem u kvalitetnom sproveđenju izbornog procesa predstavlja i nestručnost članova biračkih odbora. S obzirom da trenutni način sprovođenja obuka članova biračkih odbora ne daje očekivane rezultate u praksi, potrebno je da pored podizanja kvaliteta edukacije uvesti i obavezno testiranje članova biračkog odbora.

Kratki rokovi za podnošenje prigovora, kao jedan od glavnih uzroka zbog kog se birači uzdržavaju od zaštite svog izbornog prava, se moraju produžiti. Pored toga, treba uvesti i mogućnost podnošenja prigovora elektronskim putem, što do sada nije bilo moguće u postupku zaštite izbornog prava. CRTA posmatračka misija “Građani na straži”,  između ostalog, predlaže i da se dopuni Zakon o izboru narodnih poslanika i Zakon o lokalnim izborima u pravcu obaveznog ponavljanja izbora na biračkom mestu u slučaju kada RIK ili Upravni sud utvrdi da rezultati iz Zapisnika o radu biračkog odbora se ne podudaraju sa stvarnim stanjem izbornog materijala.

Ono što donekle baca senku na izborni proces 2017. godine jeste prepravljanje ili parafiranje Zapisnika o radu od strane predsednika biračkog odbora nakon javnog isticanja zapisnika na biračkom mestu. Potrebno je ukinuti ovakvu praksu zbog potencijalne nemogućnosti utvrđivanja preliminarnih, a kasnije i konačnih rezultata izbora.” izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA posamtračke misije “Građani na straži”.

Pored ažuriranja biračkog spiska, CRTA posmatračka misija “Građani na straži” predlaže i da se izborno zakonodavstvo uredi jedinstvenim izbornim zakonom.

Povodom navoda o potencijalnoj izbornoj krađi na izborni dan, CRTA posmatračka misija “Građani na straži” je RIK-u 10. aprila podnela zahtev za uvid u zapisnike sa 450 biračkih mesta koja su se nalazila u uzorku posmatračke misije, kako bi ih uporedila sa fotografijama zapisnika koje su napravili posmatrači. Na navedeni zahtev, RIK nije odgovorio, niti omogućio uvid u zapisnike o radu biračkih odbora do danas.

 

Kompletan izveštaj nalazi se na ovim linku a sažetak izveštaja na ovom linku.

>>>
UncategorizedVesti

Amid Political Tensions, CRTA’s PVT Confirms Preliminary Results

gns

Preuzeto sa www.gndem.org 

Serbians turned out to vote on April 2, 2017 to elect their next president. With elections called only a month before the date, the political stakes were high between then Prime Minister Aleksandar Vucic and a number of opposition candidates. The election was seen by many as a referendum on the policies and actions of Vucic, whose Serbian Progressive Party (SNS) represents the largest party in the ruling coalition in parliament after retaining their majority in the 2016 parliamentary elections. With a limited amount of time for candidates to campaign and amid a partisan political environment, Serbian citizen observer group and GNDEM member the Center for Research, Transparency and Accountability (CRTA) mobilized the mission “Citizens on Watch” quickly to monitor the campaign period and conduct a parallel vote tabulation (PVT) on election day. Following the election, CRTA is monitoring post-election developments.

The election presented a unique situation for CRTA. While many elections are typically monitored by both international and citizen election observers, one of the main international observer organizations in Europe, the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), announced they would only be sending an assessment mission to observe the elections in Serbia. The 2017 election in Serbia saw fewer election monitors than in previous elections, putting additional attention and pressure on CRTA to present a non-partisan, accurate assessment of the election process.

Pre-election environment

With a shorter pre-election period, CRTA’s 60 long-term observers only had a few weeks to monitor election preparations, the conduct of the campaign and the general political environment. The campaign period, while short, was notably marked by an uneven playing field and huge imbalance, creating unequal opportunities for candidates to campaign. CRTA found a significant number of cases where public officials on local level, directly or indirectly, campaigned for Vucic using their official position. CRTA also found that Vucic enjoyed significantly less negative coverage on the front page of newspapers than the top two opposition candidates. They also found that given the short time period, the campaign was very intense and grew heated with reports of voter intimidation and hate speech.

Election day observation

On election day, CRTA deployed 900 observers to a random, representative sample of 450 polling stations across the country to observe the conduct of the election, from the opening of stations through the completion of counting. In addition, CRTA deployed 60 mobile teams in every district to monitor election-related incidents occurring outside of polling stations.

Before and on election day, CRTA used social media, namely Facebook and Twitter for the “Citizens on Watch” program, to disseminate videos and infographics, which helped to easily communicate their findings and data from the pre-election period and throughout election day. CRTA also broadcast their press conferences and infographics throughout the day on Facebook Live, bringing the important events to a different type of medium and engaging with an audience who may not have otherwise followed developments.

CRTA’s observers found that 87% of polling stations opened on time, with only one polling station experiencing significant delays (more than two hours). While 44% of polling stations were accessible to persons with disabilities, representing a slight increase since the 2016 parliamentary elections.

Observers were shown empty ballot boxes before they were sealed in 100% of polling stations, and found that voting irregularities, such as voting without identification documents or campaign materials within 50 meters of the polling station, occurred in only 3% of polling stations. While these problems were limited, CRTA did find that there were isolated cases of voters experiencing issues with the voters list, such as not finding their names on the list or the electronic list, which CRTA highlighted has remained a problem following the 2016 parliamentary elections.

Following polling station closure and the completion of counting, observers obtained and sent polling station level results, where CRTA’s leaders in Belgrade quickly analyzed the findings. Due in large part to effective training of election day observers, CRTA received a 100% response rate from observers on election night, helping them to rapidly determine the results of the PVT.

The PVT results were consistent with preliminary results from Serbia’s Republic Electoral Commission (RIK), which showed that Vucic won the first round election and cleared the 50%+1 necessary to avoid a runoff election. While their observation of the process on election day showed irregularities, CRTA determined they were not significant enough to alter the election results.

Post-election

Following election day and the announcement of results, protests erupted in the capital, Belgrade, and other cities around Serbia protesting Vucic’s win. Many of the protesters claimed that the election had been fraudulent, lamenting the election commission and the media for their involvement in creating an unfair election. CRTA’s assessment of election day processes and the PVT, as well as their ability to speak to the nationwide conduct of the election, revealed that the irregularities observed on election day specifically would not have altered the eventual election results.

However, CRTA’s observation of the pre-election period exposed significant flaws in the process with a campaign marked by several types of unequal treatment of candidates. These issues should be addressed by electoral and political stakeholders and the media, and should be assessed for how the issues could impact future elections.

In the days and weeks following the election, CRTA has continued to monitor the post-election environment. While protests continued, CRTA sought to ease tensions by requesting access to polling station records in order to compare them with the results photographed and acquired by CRTA’s observers. CRTA also filed 18 complaints related to election day violations and irregularities, of which three were adopted by the RIK.

In the coming weeks, CRTA will release their final report on the presidential election, in which they will also offer recommendations to electoral stakeholders, including the media and election commission, on improvements and changes to be made before the next elections.

>>>
IzveštajiUncategorizedVesti

POTREBNO UNAPREDITI OTVORENOST ZAKONODAVNIH ORGANA U SRBIJI

Parlament

Parlamenti u regionu u proseku ispunjavaju 63 procenata kriterijuma otvorenosti što nije zadovoljavajući rezultat, pokazalo je istraživanje «Regionalni indeks otvorenosti» koje je sprovela CRTA u saradnji sa parterima iz regionalne mreže „ActionSEE“.

Kao ni u slučaju izvršne vlasti, najviša zakonodavna tela regiona nemaju strateški pristup politici otvorenosti.  Zahtevi otvorenosti se mogu samo posredno izvesti iz Ustava, Poslovnika i drugih akata, i kao takvi predmet su različitog tumačenja i raspoloženja parlamentarne većine. Zbog toga bi Parlamenti u regionu trebalo pristupe potpisivanju Deklaracije o otvorenosti parlamenta i da rade na njenoj implementaciji.

Parlamenti uglavnom nisu transparentni u pogledu objavljivanja informacija sa sednica parlamentarnih odbora i  uglavnom ne ispunjavaju ni minimum međunarodnih standarda budžetske transparentnosti. Parlamenti u regionu treba da jačaju svoju predstavničku funkciju kroz ostvarivanje direktne komunikacije sa građanima i njihovo uključivanje u proces kreiranja politika. Posebno bi parlamenti trebalo da pažnju posvete razvoju elektronskih usluga. Dosledna primena etičkih kodeksa poslanika je od ključne važnosti za podizanje nivoa političke odgovornosti i poverenja javnosti u rad parlamenata. Međutim, dok određeni parlamenti regiona nisu ni usvojile etičke kodekse, druge ga aktivno ne promovišu niti delotvorno primenjuju. Istraživanje pokazuje su parlamenti u regiona uspostavili niz mehanizama za parlamentarnu kontrolu izvršne vlasti ali da je njihova primena je najčešće formalne prirode.

Analiza zakonodavna vlasti u Republici Srbije obuhvatila je Narodnu skupštinu Republike Srbije i Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine i pokazala da ona ispunjava 59 odsto indikatora otvorenosti. Ovaj rezultat ukazuje na mogućnosti za značajno poboljšanje otvorenosti ove grane vlasti prema građanima.

Pravni okvir koji omogućava otvorenost zakonodavne vlasti prema građanima je uspostavljen i u značajnoj meri je usklađen sa međunarodnim standardima. Javnost rada Narodne skupštine se obezbeđuje putem televizijskih prenosa, kao i putem interneta. Međutim, zakonodavni organi ne koriste u dovoljnoj meri mogućnost komunikacije sa građanima preko društvenih mreža. Poseban problem predstavlja saradnja Narodne skupštine sa nezavisnim državnim organima. U poslednje dve godine izveštaji nezavisnih organa nisu uopšte razmatrani na zasedanjima Narodne skupštine. Takvo postupanje utiče na delotvornost rada Narodne skupštine, ugled Skupštine i nezavisnih organa u javnosti, ali i na unapređenje demokratije i vladavine prava. Transparentnost javnih nabavki je visoko ocenjena, ali zakonodavni organi ne objavljuju ugovore i anekse ugovora sa ponuđačima, što je problem koji je identifikovan i u drugim granama vlasti.  

Sednice odbora i ostalih radnih tela Narodne skupštine prenose se uživo putem interneta, uz mogućnost kasnijeg pregleda toka sednice u arhivi prenosa. Takođe, na veb sajtu Narodne skupštine objavljuju se predlozi zakona i drugih akata podnetih Narodnoj skupštini, usvojeni zakoni, rezultati glasanja sa plenarnih zasedanja, kao i stenografske beleške sa sednica. Ista praksa zabeležena je i u slučaju Skupštine AP Vojvodine, osim činjenice da nije omogućen internet prenos plenarnih sednica i sednica odbora, niti su javnosti dostupne stenografske beleške.

Međutim, na sajtu Narodne skupštine nije moguće pronaći tekstove podnetih amandmana, za razliku od sajta Skupštine AP Vojvodine gde su objavljeni amandmani za akta razmatrana u poslednjih šest meseci. Ni u jednom, ni u drugom slučaju, materijali koji se razmatraju i nastaju na sednicama odbora nisu dostupni, kao ni informacije o poslaničkim aktivnostima i rezultatima glasanja u odborima

Zakonodavna vlast nije razvila mehanizme za prikupljanje mišljenja javnosti o predlozima zakona koji su u skupštinskoj proceduri i postoji prostor za unapređenje interakcije sa građanima u procesu usvajanja zakona. I u ovom slučaju uočeno je da zakonodavna vlast poštuje propise ali ne koristi mogućnosti za unapređenje kvaliteta zakonodavnog procesa kroz uključivanje javnosti. Učešće javnosti i civilnog društva na javnim slušanjima i u radu pojedinih skupštinskih odbora je primer dobre prakse, ali, budući retko, ne može se okarakterisati kao uobičajen i ustaljen način komunikacije zakonodavne vlasti sa građanima.

Organi zakonodavne vlasti nemaju ustanovljene mehanizme za elektronsku peticiju niti razvijene planove za promociju mehanizma elektronske peticije putem interneta i društvenih mreža.

Iako je Etički kodeks, kojim se utvrđuju standardi integriteta i pravila ponašanja poslanika,  dokument od ključne važnosti za podizanje nivoa političke odgovornosti i poverenja javnosti u rad institucija, ni republička ni pokrajinska skupština nema usvojen Etički kodeks.

Kompletnu analizu možete pročitati ovde..

>>>
UncategorizedVesti

CRTA POSTALA PRIDRUŽENA ČLANICA EVROPSKE MREŽE ORGANIZACIJA ZA POSMATRANJE IZBORA (ENEMO)

CRTA—ENEMO

Na Generalnoj skupštini Evropske mreže organizacija za posmatranje izbora (ENEMO), održanoj  6. i 7. aprila 2017. godine u Tibilsiju u Gruziji, CRTA je postala pridružena članica što je prvi korak ka punopravnom članstvu u ovoj organizaciji.  Status pridružene članice dobio je i Transparency International Anticorruption Center (TIAC) dok je organizacija KDI postala punopravna članica. Na Genarlnoj skupštini izabran je i novi Sekretarijat na čijem čelu će u naredne dve godine biti Centar za monitoring i istraživanje (CeMi) iz Crne Gore.

ENEMO mrežu, osnovanu 29. septembra 2001. godine, čine vodeće neprofitne, nepartijske i nevladine organizacija iz 18 zemalja Centralne i Istočne Evrope i Centralne Azije, uključujući i tri zemlje Evropske unije.

ENEMO nastoji da promoviše uključivanje organizacija civilnog društva u demokratske procese sa ciljem unapređenja kvaliteta izbornih procesa kao i transparentnosti i odgovornosti vlada, kao i poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Osnovna delatnost ENEMO je procena izbornih procesa i političkog okruženja kroz raspoređivanje međunarodne posmatračke misije koja nudi tačne i nepristrasne posmatračke izveštaje. ENEMO posmatračke misije za procenu kvaliteta izbornog porcesa oslanjanju se na najviše međunarodne standarde za demokratske izbore kao i na pravni okvir zemlje domaćina. ENEMO i sve članice rad baziraju na poštovanju  Deklaracije o principima za međunarodno posmatranje izbora i Deklaracije o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija a svi ENEMO posmatrači potpisuju Kodeks ponašanja za međunarodne posmatrače izbora pre početka misije.

Ova mreža je do sada realizovala 23 međunarodne misije za posmatranje izbora u sedam zemalja, a organizacije članice su posmatrale preko 200 izbora u svojim zemljama i obučile preko 200 hiljada posmatrača.

CRTA, je kroz svoju posmatračku misiju “Građani na straži”, posmatrala vanredne parlamentarne izbore 2016. godine kao i predsedničke izbore 2017. godine na osnovu međunarodnih standarda za posmatranje izbora na kojima rad bazira i ENEMO[1].

 

 

[1] Deklaracija o principima za međunarodno posmatranje izbora#, Kodeks ponašanja za međunarodne posmatrače izbora, Deklaracija o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija# i Kodeks ponašanja za nepartijske posmatrače: https://www.ndi.org/dop, https://www.ndi.org/DoGP

>>>
UncategorizedVesti

GRAĐANI SLOBODNO DA GLASAJU, A UČESNICI U IZBORIMA DA POŠTUJU PRAVILA

gns

BEOGRAD, 30. mart 2017. – Uoči izbornog dana, 2. aprila, CRTA posmatračka misija “Građani na straži” poziva građane da slobodno izraze svoju volju na biralištima, kao i sve aktere u izbornom procesu da poštuju zakon i izborna pravila i da se ponašaju u duhu demokratskih, slobodnih i fer izbora.

Predizborna kampanja bila je kratka, intenzivna, sa neravnopravnom medijskom zastupljenošću, navodima o pritiscima na birače, kao i različitim oblicima zloupotreba javnih resursa i uz veoma ograničenu kontrolu nezavisnih tela.  U takvom ambijentu, samo zakonito postupanje institucija, a pre svega RIK-a i biračkih odbora na dan izbora, može doneti sigurnost građanima da će njihova izborna volja i biračka prava biti zaštićena” izjavio je Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Posmatračka misija “Građani na straži” posebno ističe da je i ovog puta nedostajala proaktivna komunikacija institucija o načinima ostvarivanja prava građana kod upisa i unošenja izmena podataka u biračkom spisku.

U završnici kampanje pri isteku svih rokova, ponovio se problem neuređenosti biračkog spiska što narušava poverenje građana u izborni proces. Više desetina građana nam se javilo sa nizom problema – pozivi za glasanje na ime davno preminulih članova porodice ili za ljude koji nikad nisu živeli na adresama na koje su dostavljeni ovi pozivi, kao i zbog nemogućnosti ostvarivanje prava glasa državljana Srbije koji žive u inostranstvu ali i drugih administrativnih propusta prilikom upisa i izmena podataka u biračkom spisku” izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” će, tokom izbornog dana, imati preko 900 posmatrača na reprezentativnom i slučajnom uzorku od 450 biračkih mesta, kao i 60 mobilnih timova koji će obilaziti biračka mesta u svim okruzima u Srbiji. Posebna pažnja će biti posvećena praćenju poštovanja izbornih pravila i procedura od strane svih aktera u procesu o čemu će javnost tog dana biti obaveštavana na redovnim konferencijama za medije.

Podsećamo da građani, koji su upisani u birački spisak, svoje biračko pravo mogu ostvariti uz važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu koja sadrži lične podatke, kao i sa isteklom ličnom kartom uz potvrdu izdatom od MUP-a da je u toku proces izdavanja nove lične karte. Obaveštenja o glasanju koja su stigla na kućne adrese građana nisu uslov za glasanje i ne moraju se poneti na biračko mesto. Na kom biračkom mestu mogu da ostvare svoje izborno pravo, birači mogu proveriti i na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ili na sajtu Republičke izborne komisije.

Pozivamo građane da i na izborni dan budemo zajedno “na straži”. Nepravilnosti i pitanja u vezi sa izbornim procesom građani mogu postaviti putem e-mail [email protected] ili telefona: 069/232 1901.

>>>