close

Istraživanje

InicijativeIstraživanjeIzveštajiVesti

Da li su građani u srcu evropske demokratije? – Dan Evropske građanske inicijative 2017

egi-2017-fb-2

Pravo na evropsku građansku inicijativu uvedeno je Ugovorom iz Lisabona kao inovativan instrument transnacionalne participativne demokratije. Tim se instrumentom omogućuje da milion evropskih građana i građanki iz najmanje sedam država članica zatraži od Evropske komisije da donese zakonodavni predlog o pitanjima koja su u nadležnosti Evropske unije (EU). Njime se želi aktivno uključiti građane u evropske postupke donošenja odluka osiguravajući im direktno pravo na zakonodavnu inicijativu.

>>>
Istraživanje

Skupština Srbije druga po transparentnosti u regionu

otvoreni

U proteklih godinu dana parlamenti u regionu napravili su manji napredak u pogledu unapređenja dostupnosti podataka o svom radu i otvorenosti ka javnosti.

Narodna skupština Srbije ove godine nalazi se na drugom mestu po transparentnosti sa ispunjenih 61 odsto kriterijuma iz Deklaracije o otvorenosti parlamenata iza Skupštine Crne Gore, pokazuju rezultati istraživanja “Indeks otvorenosti parlamenata – Srbija i region 2016.”

Na trećem mestu nalazi se Hrvatski sabor koji ispunjava 58% indikatora otvorenosti, a prate ga parlamenti Albanije (sa 56% ispunjenosti), Bosne i Hercegovine (46%), i Makedonije sa 43% ispunjenih indikatora. Uopšteno govoreći, Hrvatski sabor napravio je najveći napredak u proteklih godinu dana u pogledu poboljšanja transparentnosti.

“U odnosu na 2015. godinu, Narodna skupština Srbije unapredila je budžetsku transparentnost objavljivanjem budžeta za prethodne dve godine (2014. i 2015.), i detaljnog plana javnih nabavki za tekuću godinu. Takođe, većina dokumenata u vezi sa zakonodavnim procesom, poput predloga zakona, konačnih tekstova zakona, rezultata glasanja kao i stenografskih beleški sa plenarnih sednica javno je dostupna. Prostor za unapređnje jeste da se na zvaničnom sajtu Narodne skupštine objave amandmani koje poslanici podnose na predloge zakona” izjavila je Jovana Đurbabić iz inicijative Otvoreni parlament.

Skupština Srbije jedan je od dva parlamenta u regionu koji ima razvijen mehanizam poslaničkih kancelarija, koje se osnivaju u cilju unapređenja direktne komunikacije sa građanima. Takođe, sednice odbora se mogu pratiti uživo na zvaničnom sajtu Skupštine. Međutim, postoje druge oblasti u kojima je moguće dodatno unaprediti transparentnost kako bi Narodna skupština Srbije ispunila i druge međunarodne kriterijume za otvorenu upravu. To podrazumeva objavljivanje stenografskih beležaka sa sednica odbora, podatke o prisutnosti poslanika i rezultate glasanja poslanika sa sednica odbora, kao i uvećavanje prisustva parlamenta na društvenim mrežama što bi značajno unapredilo komunikaciju sa građanima. Takođe, tome bi doprinelo i objavljivanje biografija poslanika i njihovih imovinskih kartica na sajtu Narodne skupštine.

Istraživanje je u okviru inicijative Otvoreni parlament sproveo Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 optional file name
>>>
Istraživanje

Kako ojačati ulogu skupštinskih odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Skupstina

Parlamentarna praksa u Srbiji u poslednjih 25 godina pokazuje značajnu marginalizaciju rada skupštinskih odbora.

Rezultati istraživanja “Ka boljim zakonima – Unapređenje rada odbora Narodne skupštine Republike Srbije” pokazuju da preterano korišćenje procedure hitnog postupka i partijska disciplina utiču na kvalitet rada odbora, posebno u pogledu uticaja na zakonodavni proces i kontrolnu funkciju.

Skupstina2

Broj javnih slušanja održanih u poslednje dve godine, ukupno 25, govori o velikoj razlici u praksama rada pojednih odbora i njihovoj otvorenosti ka javnosti. Rezultati istraživanja ukazuju da je devet od ukupno 20 odbora organizovalo barem jedno javno slušanje, 11 odbora nije održalo nijedno dok je najaktivniji bio Odbor za zaštitu životne sredine koji je održao devet javnih slušanja.

Odbori, kao tela koja treba da obezbede stručnost i temeljnost u radu, treba da budu pokretači parlamentarne dinamike i procesa. Oni su istovremeno forum za kvalitetne rasprave o predlozima novih zakona, ali i forum u kojem će se razmatrati primena usvojenih zakona i problemi koji iz nje proizilaze. Odbori su tela od kojih se očekuje da svojom konkretnom i na temu usmerenom raspravom pripreme plenarne sednice i predloge o kojima će se raspravljati” smatra Jovana Đurbabić iz incijative Otvoreni parlament.

Važan aspekt jačanja kontrolne funkcije parlamenta jeste mehanizam kada su opozicioni poslanici na čelu  pojednih odbora.  Od ukupno 20 odbora, tokom prethodnog skupštinskog saziva opozicioni poslanici bili su na čelu četiri odbora, dok su na poziciji zamenika predsednika bili u šest odbora.

Istraživanje je pokazalo da se u radu odbora uočavaju i neki pozitivni trendovi.  Primeri dobre prakse su naročito uočljivi kod odbora koji uključuju organizacije civilnog društva u svoj rad, bilo kroz institut javnih slušanja, tako i kroz omogućavanje učešća predstavnika organizacija civilnog društva na sednicama odbora. Jedan od takvih primera je “Zelena stolica” u Odboru za zaštitu životne sredine, koja postoji od 2013. godine, a koja podrzaumeva da na sednicama odbora u radu, ravnopravno sa poslanicima, učestvuju predstavnici organizacija civilnog društva, ali bez prava da glasaju.

Kako bi se unapredio rad odbora Narodne skupštine Republike Srbije potrebno je dodatno podsticati mehanizme uključivanja javnosti u njihov rad.  Odbori treba da budu efikasniji od plenuma, i u njihovom radu treba da učestvuju poslanici koji su stručni za teme iz nadležnosti samog odbora. Potrebno je dodatno unaprediti i transparentnost rada odbora objavljivanjem rezultata glasanja sa svih sednica odbora i zvaničnih zapisnika/informacija sa svih javnih slušanja.

Istražvanje je sproveo Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), u okviru inicijative Otvoreni parlament uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u Beogradu.

Preuzmite dokument

>>>