close

Inicijative

InicijativeVesti

STRANAČKO PRELETANJE U TREĆINI GRADOVA I OPŠTINA, PORTAL “KO JE NA VLASTI” BELEŽI PRELETAČE

knv-vizual-info-mreze

U skoro trećini gradova ili opština u Srbiji zabeleženo je preko 100 slučajeva stranačkog preletanja nakon poslednjih lokalnih izbora. Najviše  slučajeva da su lokalni odbornici prešli iz jedne u drugu stranku zabeležno je Kragujevcu 11, zatim sledi Merošini sa 10 dok je po šest odbornika stranački dres promenilo u Apatinu i Žablju.

 

 

Od danas na portalu “Ko je na vlasti”, koji je napravila organizacija CRTA a koji je predstavljen u Nišu,  građani lako i brzo, na jednom mestu,  mogu da dođu do informacija stranačkoj pripadnosti odbornika, ko je menjao stranke nakon izbora, ko podržava vlast, a ko ne.

 

Stranačko preletanje, umesto izuzetka, postaje pravilo koje vodi izigravanju poverenja građana i dovodi do obesmišljavanja izbora. Skupštinska većina uz «pozajmljene odbornike» čini prekrojenu skupštinsku većinu. Promena izborne volje građana mimo izbora urušava poverenje građana u institucije i vladavinu prava. Verujemo da ćemo ovom inicijativom doprineti širem društvenom dijalogu o odgovornosti i posledicama ovakvog postupanja izabranih predstavnika građana” izjavila je Vukosava Crnjanski, direktorka CRTE.

 

Na portalu “Ko je na vlasti” predstavljeni su podaci o stranačkoj pripadnosti odbornika u 170 gradova i opština u Srbiji. Za četvrtinu od ukupno 6.737 odbornika nije bilo moguće doći do informacija o stranačkoj pripadnosti jer se ove informacije prilikom podnošenja izbornih lista ne prikupljaju već samo podaci o koalicijama.

 

Iako bi bilo očekivano da se informacije o stranačkoj pripadnosti odbornika nađu na zvaničnim internet prezentacijama lokalnih samouprava, tih podataka nema. Posle godinu dana uspeli da na jednom mestu prikupimo i objavimo informacije o odbornicima u 170 gradova i opština” izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTE.

Učesnici debate “Ko je na vlasti” Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Nenad Stojanović iz Proaktiva, politikolog i doktorand na Centralno-evropskom univerzitetu Vujo Ilić i Pavle Dimitrijević iz CRTE, zaključili su da građani treba da pamte ko su bili preletači, da prate kako su zastupali interese građana i da sledeći put dobro razmisle ko su ljudi na listama kandidata koje žele da podrže.

 

 

Vujo Ilić smatra da “izlazak iz stranke nužno ne predstavlja nešto loše dok prelazak u drugu stranku može biti problematičan”. “Ovde ljudi ne znaju za koga glasaju jer se odbornici kriju iza stranačke liste“ istakao je Nenad Stojanović iz organizacije Proaktiv.  Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju istakao je da je ta organizacija pokrenula inicijativu za donošenje Zakona o lustraciji „preletača“ koji bi se bazirao na trgovini uticajem: “Pokretanje krivičnog postupka dalo bi mogućnost oduzimanja mandata poslanicima i odbornicima koji prekrajaju izbornu volju građana težeći ka potencijalnom unovčavanju svojih funkcija.”

 

CRTA poziva građane da portalu “Ko je na vlasti” šalju informacije o slučajevima stranačkog preletanja u njihovim opštinama i gradovima.

>>>
InicijativeVesti

PREDSTAVLJANJE INICIJATIVE “KO JE NA VLASTI” U NIŠU U PETAK 30. JUNA

knv-vizual-info-mreze

Stranačko preletanje, umesto izuzetka, postalo je pravilo. Građanima je teško da isprate ko je od lokalnih odbornika promenio “stranački dres” i koje ideje i politiku zastupaju odbornici koji su “preleteli” iz stranke kojoj su dali glas za neku novu stranku.

Nakon iscrpnog rada na prikupljanju informacija o stranačkom sastavu lokalnih skupština u svih 170 gradova i opština, želimo sa javnošću da podelimo informacije do kojih smo došli. Sve informcije biće dostupne građanima i građanka na portalu “Ko je na vlasti” koji ćemo predstaviti u petak 30. juna u Nišu u Deli prostoru.

Građani će dobiti mogućnost da jednostavno dođu do informacija o njihovim odbornicima, ko je menjao stranke nakon izbora, ko podržava vlast, a ko ne.

Promena izborne volje građana mimo izbora urušava poverenje građana u institucije i vladavinu prava. Verujemo da ćemo ovom inicijativom doprineti širem društvenom dijalogu o odgovornosti i posledicama ovakvog postupanja izabranih predstavnika građana.

Na debati “Ko je na vlasti” pokušaćemo da dođemo i do odgovora na pitanje da li je i kako moguće fenomenu “stranačkog preletanja” stati na put.

Događaj će direktorka CRTE Vukosava Crnjanski dok će na debati “Ko je na vlasti”, koju će moderirati novinarka Istinomera Vesna Radojević,  učestvovati:   Mladen Jovanovića iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Nenad Stojanović iz Proaktiva, politikolog i doktorand na Centralno-evropskom univerzitetu Vujo Ilić i Pavle Dimitrijević iz CRTE.

>>>
Inicijative

Istinomer – Građanski medij koji poziva političare i druge javne ličnosti na odgovornost za javno izgovorenu reč.

box-istinomer

Šta je Istinomer?
 
Istinomer je građanski aktivistički poduhvat izgradnje i održavanja interaktivnog sajta na kome se citiraju, analiziraju, ocenjuju i komentarišu važne izjave političara i drugih javnih ličnosti. Izjave se ocenjuju po kriterijumima istinitosti, doslednosti i ispunjenja obećanja.
 
Ko uređuje Istinomer?
 
Istinomer uređuje tim novinara, političkih analitičara, drugih stručnjaka i aktivnih građana koji prikupljaju i grade bazu podataka o izjavama javnih ličnosti, analiziraju i upoređuju te izjave, ocenjuju ih po kriterijumima istinitosti, doslednosti i ispunjenja obećanja i pokreću inicijative tražeći odgovornost za javno izgovorenu reč u politici i javnom životu u Srbiji. U stvaranju sajta učestvuju i čitaoci, šaljući komentare, predloge i inicijative. Rad uređivačkog tima Istinomera usmerava i pomaže Savetodavni odbor sastavljen od istaknutih vanstranačkih stručnjaka za javnu komunikaciju, političke i druge društvene nauke.
 
Čemu Istinomer?
 
Istinomer poziva političare i druge javne ličnosti na odgovornost za javno izgovorenu reč i obećanja. Građane poziva na dobro pamćenje, pažljivu proveru i povezivanje pročitanog, zdrav razum, objektivnost i aktivizam. Istinomer je svakodnevna alatka za sve ljude koji uvažavaju činjenice, osnovnu matematiku, objektivnost i proverljivost. Namenjen je onima koji teže realnom i istinitom sagledavanju onoga čime se politika i političari bave.
 
Za šta se zalažemo?
 
Političari postoje radi građana, a ne obrnuto. Dužnost političara nije samo da rade u interesu građana, već i da govore na način koji će građani razumeti i koji će građane podsticati na učešće u političkom životu. Građani zaslužuju istinu. Oni treba da znaju za šta tačno se ko od političara zalaže, koliko su dosledni u svom zalaganju i koliko su verni onome što je ranije obećano. Javna politička utakmica je nužno i poželjno sredstvo za dolaženje do najboljih političkih rešenja u demokratskom društvu. Njen sadržaj treba da bude iznošenje različitih, jasnih, proverljivih i tačnih činjenica i procena, postavljanje ostvarivih i međusobno neprotivurečnih zahteva i ciljeva, kao i dosledno pozivanje i oslanjanje na proklamovane vrednosti.
 
Šta nameravamo na duži rok?

Želimo da pomognemo i ohrabrimo sve one koji bi da se suprotstave kulturi zaborava. U moru marketinških trikova i odvlačenja pažnje od suštine, veoma je lako da se odgovornost za javno izgovorenu reč potpuno izgubi. U izbornim kampanjama ili u svakodnevnoj političkoj raspravi izrekne se mnogo neproverljivih ili netačnih tvrdnji ili onih koje su suprotne onome za šta se govornik u ne tako davnoj prošlosti zalagao. Afere se smenjuju, ali i bacaju u zaborav jedna drugu. Čitaocima nudimo moćnu alatku za podsećanje političara na njihove ranije izjave ili za proveru istinitosti današnjih izjava. U Srbiji nema dovoljno istraživačkog novinarstva. Cilj nam je i da podstaknemo profesionalne medije da više pažnje posvete sadržaju i doslednosti izjava političara i drugih javnih ličnosti. Ne želimo ekskluzivno pravo na ocenjivanje tačnosti ili doslednosti izjava političara, niti na pozivanje političara na odgovornost zbog obmanjivanja građana. Istinomer teži izgradnji slobodne zajednice samosvesnih, informisanih i osnaženih građana kojima je stalo do slobode i istine i zahtevaju transparentnost od onih koje su birali. Težeći tom cilju, sarađivaćemo s civilnim društvom, državnim institucijama, obrazovnim ustanovama, medijima i svim građanima kojima je stalo do veće javnosti i odgovornosti u politici u Srbiji.

Ko stoji iza nas? Ko nas plaća?
 
Iza Istinomera, kao neprofitnog projekta, stoji udruženje građana CRTA iz Beograda, osnovano 2002. godine, kao i niz drugih donatora, građana-pojedinaca i neprofitnih organizacija zainteresovanih za jačanje odgovornosti za javnu reč u politici u Srbiji. Projekat Istinomer je otvoren za izdavanje oglasnog prostora i druge slične komercijalne aktivnosti u budućnosti, ali isključivo radi investiranja zarade u osnovnu delatnost Istinomera i CRTA.
 
Koga/šta podržavamo u politici?
 
U politici podržavamo odgovornost za javno izgovorenu reč, tačno i dosledno obaveštavanje građana o svemu što je od značaja za njihovo učešće u politici i spremnost da se preuzme odgovornost. Ne krijemo da smo za evropske vrednosti, miroljubivu i cenjenu Srbiju kao deo evropskog Balkana. Potpuna neutralnost na sajtu ove vrste nije moguća. Međutim, to ne znači da ćemo za bilo koga navijati, ili bilo kome davati nezasluženi popust, tj. tolerisati obmanjivanje građana.
 
Šta da radi onaj ko se ne slaže s našim ocenama?
 
Svako ponekad pogreši. Grešimo i mi, neizbežno. Prozvani političari ili političke stranke su dobrodošli da pruže dodatna objašnjenja, ospore date ocene ili dodatno osvetle probleme iz svog ugla gledanja. Naše je da prozremo sve jeftine izgovore, ali i da dosledno i bez sujete priznamo i ispravimo svaku grešku koju napravimo. Napokon, naši čitaoci su najbolje sudije jesmo li fer i objektivni ili smo politički navijači. Želimo da nas redovno posećuju, čitaju i komentarišu glasači raznih partija, kao i razočarani i budući glasači. Na sajtu Istinomer podstičemo demokratsku, tolerantnu debatu o svim pokrenutim pitanjima i otvoreni smo za nove ideje i predloge. Razvijaćemo sajt tako da najbolje odgovori svom cilju, zadovoljenju potrebe građana za istinom i odgovornošću u politici i društvu.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Sajt Istinomer.rs koristi Google Analytics kao alat koji nam pomaže u analazi kako korisnici koriste naš sajt. Google Analytics koristi Cookies. Sajt Istinomer.rs će navedene podatke koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika sajta Istinomer.rs, kao i na razvijanju mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga. Sajt Istinomer.rs je implementirao Google Analytics funkciju zasnovanu na Display Advertising (Google Analytics Demographics and Interest Reporting). Korisnicima je omogućeno onesposobljavanje Google Analytics-a korišćenjem alata: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Cookies

Cookies su mali tekstualni fajlovi smešteni na Vašem računaru koji služe za prikupljanje standardnih internet logova i ponašanja korisnika u anonimnom obliku. Sajt Istinomer.rs ne koristi cookies za čuvanje ličnih podataka, stoga je vaša privatnost uvek zagarantovana. Linkovi na druge web stranice i oglašivači Sajt Istinomer.rs sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Sajt Istinomer.rs nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Disclaimer
 
Mišljenja objavljena u autorskim rubrikama Retrovizor i Blog ne predstavljaju stavove redakcije Istinomera.
 
KAKO SE KORISTI ISTINOMER?
 
11666088_10152992320281188_7277816270687279392_n

Sve izjave su smeštene u jednu od tri kategorije: Istinitost, Doslednost i Obećanja.

Sledi objašnjenje ocena.U kategoriji Istinitost postoji šest ocena:

Kratke noge – izjava je u tolikoj meri neistinita da se čini smešnom
Neistina – izjava je neistinita
Skoro neistina – izjava je neistinita ali sadrži vrlo malo istinitosti
Poluistina – izjava je istinita ali izostavlja važne detalje ili je izvučena iz konteksta
Skoro istina – izjava je istinita ali zahteva dodatna objašnjenja
Istina – izjava je potpuno istinitaIstinomer ocenjuje i Doslednost aktera. U ovoj kategoriji imamo tri ocene:
Nedosledno – ako je izjava nedosledna u odnosu na neku raniju izjavu ili delo
Nešto između – ako izjava nije sasvim dosledna ali ne možemo da kažemo da je nedosledna
Dosledno – ako je izjava dosledna u odnosu na neku raniju izjavu ili deloTreća kategorija su Obećanja. U ovoj kategoriji postoji šest ocena koje pokazuju da li se napreduje u sprovođenju obećanja i da li je obećanje ispunjeno.
Ni započeto – na realizaciji datog obećanja još nije počelo da se radi
Neispunjeno – obećanje nije ispunjeno do određenog roka koji je dat u obećanju
Krenuli pa stali – na ispunjenu obećanja je počelo da se radi, ali je prekinuto tokom vremena
Radi se na tome – na realizaciji datog obećanja se radi
Skoro ispunjeno – ispunjenje ovog obećanja je pri kraju
Ispunjeno – obećanje je ispunjeno

 
ADRESA SAJTAwww.istinomer.rs
 
>>>