close

Inicijative

InicijativeIstraživanjeIzveštajiVesti

Da li su građani u srcu evropske demokratije? – Dan Evropske građanske inicijative 2017

egi-2017-fb-2

Pravo na evropsku građansku inicijativu uvedeno je Ugovorom iz Lisabona kao inovativan instrument transnacionalne participativne demokratije. Tim se instrumentom omogućuje da milion evropskih građana i građanki iz najmanje sedam država članica zatraži od Evropske komisije da donese zakonodavni predlog o pitanjima koja su u nadležnosti Evropske unije (EU). Njime se želi aktivno uključiti građane u evropske postupke donošenja odluka osiguravajući im direktno pravo na zakonodavnu inicijativu.

>>>
Inicijative

Otvoreni parlament – Šta se događa u Skupštini? Uključite se, jer, o vama se radi.

box-op

www.otvoreniparlament.rs

Projekat “Otvoreni Parlament” na nacionalnom i lokalnom nivou sprovodi zajednička inicijativa organizacija civilnog društva koju čine CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Beograda, Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa sedištem u Nišu, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava iz Beograda i SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu iz Beograda.

Osnovni cilj projekta „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika. Svoj rad baziramo na vrednostima koje su sadrzane u međunarodnoj Deklaraciji o otvorenosti parlamenata, u čijem razvoju je učestvovao i Otvoreni parlament.

Narodni poslanici u Narodnoj skupštini zastupaju interese građana. U okviru projekta Otvoreni parlament kreiran je instrument za praćenje rada narodnih poslanika – www.otvoreniparlament.rs. Na ovom mestu redovno će se objavljivati transkripti skupštinskih sednica, različite analize zakona i amandmana, kao i preporuke za unapređenje javnosti rada parlamenta i poboljšanje komunikacije između građana i njihovih predstavnika.

Nizom uličnih akcija, kroz direktnu komunikaciju sa građanima, informisaćemo ih o načinima na koje mogu da zahtevaju odgovorno ponašanje od svojih predstavnika u parlamentu.

Sprovođenje projekta finansijski je podržao USAID, Britanska ambasada u Beogradu i Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED).

>>>
Inicijative

Građani na straži – Aktivni građani za fer i slobodne izbore u Srbiji.

box-gns

www.gradjaninastrazi.rs

Inicijativa organizacije CRTA “Građani na straži” pripada aktivnim građanima, svima onima koji žele da Srbija ima fer i slobodne izbore.

“Građani na straži” je logičan nastavak svega onoga što CRTA sprovodi već godinama – borimo se da politička arena u Srbiji bude mesto gde građani imaju odlučujuću reč.

Inicijativa “Građani na straži” je otvorena za sve zainteresovane građane koji će proći obuku po najvišim međunarodnim standardima, i imati priliku da kontrolišu poštovanje izbornih procedura na biračkom mestu i u izbornim komisijama i tako budu nezavisni glas građanske kontrole na izborima 2016. godine.

Kao domaća posmatračka misija, ova inicijativa je jedinstvena jer će pratiti sva tri segmenta izbornog procesa – period pre izbornog dana, izborni dan i period posle izbornog dana.

Formalizovanjem ove inicijative, odnosno registracijom organizacije „Građani na straži“, omogućili smo zainteresovanim građanima da pored članstva u ovoj inicijativi, predlažu druge aktivnosti u vezi sa slobodnim i fer izborima. U budućnosti moći će efikasno da isprate i analiziraju primene zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora, informišu i edukuju javnost o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa, kao i da obezbede brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije.

Zato smo od danas zajedno na građanskoj straži.

ADRESA SAJTA: www.gradjaninastrazi.rs

>>>