close
Inicijative

Data centar – Otvoreni podaci su preduslov za otvorenost rada vlasti. DataCentar.io je početak otvaranja podataka u Srbiji.

box-open-data

Uskoro opširnije…

Tags : inicijativa