U proteklih godinu dana parlamenti u regionu napravili su manji napredak u pogledu unapređenja dostupnosti podataka o svom radu i otvorenosti ka javnosti.